Verkkovälitteinen riidanratkaisu

Verkkosivusto, jonka kautta kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat ratkaista verkkokauppaan liittyviä riitoja puolueettoman riidanratkaisuelimen avulla.

Vaihtoehtoiset menettelyt kuluttajariitojen ratkaisuun

Vaihtoehtoisilla riidanratkaisumenettelyillä voidaan kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset riidat ratkaista nopeasti ja edullisesti ilman tuomioistuinkäsittelyä.

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely (Sinun Eurooppasi)

Yksinkertainen menettely, jonka avulla kuluttajariitoja voidaan käsitellä tuomioistuimessa, vaikka kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja ovat eri EU-maissa

Tuomioistuinten ulkopuoliset riidanratkaisuelimet eri maissa

Luettelo kuluttajariitoja käsittelevistä tuomioistuinten ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä eri EU-maissa.