Onlinetvistbilæggelse

Platformen for onlinetvistbilæggelse gør det muligt for forbrugere og forhandlere at få konflikter om onlinekøb bilagt med hjælp fra et upartisk tvistbilæggelsesorgan.

Alternativ konfliktløsning for forbrugere

Alternativ tvistbilæggelse giver forbrugere og forhandlere mulighed for at bilægge tvister hurtigt og billigt uden at gå rettens vej.

Den europæiske småkravsprocedure (på Dit Europa)

Den europæiske småkravsprocedure gør det nemt at indbringe forbrugertvister for en domstol i sager, hvor forhandleren og kunden hører hjemme i to forskellige EU-lande.

Tvistbilæggelsesorganer efter land

En liste over organer, der bilægger forbrugertvister i EU-landene uden for domstolene.