Európske spotrebiteľské centrá (ESC) sú orgány spolufinancované EÚ, ktoré poskytujú poradenstvo a pomoc v súvislosti s právami spotrebiteľov pri cezhraničnom nakupovaní na jednotnom trhu.

V marci 2020 odpovedali na 15 000 spotrebiteľských otázok, z ktorých sa mnohé týkali vplyvu koronavírusu na zakúpený tovar alebo službu. Ide o približne 5 000 otázok viac v porovnaní s tým istým mesiacom v roku 2019. Zaznamenané týždenné trendy od začiatku roka sa od polovice februára priebežne zvyšovali.

Hlavnými dotknutými oblasťami sú preprava cestujúcich, ubytovacie služby (ako sú hotely a penzióny) a dovolenkové pobyty; mnohé ďalšie odvetvia sú však rovnako predmetom otázok spotrebiteľov súvisiacich s pandémiou.

Graph showing business sectors generating most coronavirus queriesData below relates to queries received before 1st April 2020

Komisia vytvorila viacjazyčnú webovú stránku o vplyve nákazy COVID-19 na mnohé z týchto otázok.

Okrem odpovedí na otázky európske spotrebiteľské centrá upozorňujú spotrebiteľov na podvodné farmaceutické výrobky, falošné ochranné masky, dezinfekčné prostriedky a iné podvody súvisiace s COVID-19. Pravidelne informujú vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a Komisiu o identifikovaných podvodoch. Ďalšie informácie o koordinovanej činnosti zameranej proti nečestným obchodníkom, ktorí sa zameriavajú na spotrebiteľov, nájdete tu.

ESC naďalej pracujú na diaľku a kontaktovať ich možno prostredníctvom ich webového sídla alebo e-mailov. Podrobné informácie sú k dispozícii tu.

Komisia rovnako spravuje platformu na riešenie sporov online s cieľom pomáhať spotrebiteľom a obchodníkom urovnávať spory mimosúdnou cestou na tejto adrese. Komisia vyzýva spotrebiteľov na jej využitie v prípade, ak nie sú schopní získať uspokojivú odpoveď od obchodníka.

8 základných tipov siete ESC na bezpečnejšie nakupovanie cez internet v súvislosti s koronavírusom

  • Spoliehajte sa na oficiálne informačné kanály o dostupnosti liekov, ktoré zabraňujú alebo liečia koronavírus;
  • Vyvarujte sa falošných domén, ktoré môžu vyzerať legitímne, ale mať podvodné zámery;
  • Vyhľadávajte informácie o predajcovi, napr. kontaktné údaje a spotrebiteľské recenzie týkajúce sa predajcu;
  • Prečítajte si informácie o podmienkach dodania a majte na pamäti, že čas dodania sa môže v tomto období následkom rozličných obmedzení hraníc predĺžiť.
  • Pozorne si prečítajte všeobecné obchodné podmienky, aby ste sa vyhli tzv. pasci pri prihlásení sa na odber, napr. pri prihlasovaní sa na odbery jazykových alebo fitnes online kurzov;
  • Zachovajte opatrnosť pred zadaním osobných údajov bez konkrétneho dôvodu na získanie informácií o výrobku alebo službe;
  • Dodržiavajte pokyny na používanie výrobku a vždy ho pred použitím otestujte na malej ploche, ak je to možné, napr. pri výrobkoch na farbenie vlasov;
  • V prípade nespokojnosti s výrobkom majte na pamäti, že v zásade máte právo na odstúpenie od zmluvy a tovar môžete vrátiť do 14 dní.

Súvislosti

Európske spotrebiteľské centrá sa nachádzajú vo všetkých členských štátoch EÚ, Nórsku, na Islande a v Spojenom kráľovstve aspoň do konca roku 2020. Sieť ESC vzdeláva spotrebiteľov o ich právach prostredníctvom kampaní o výhodách jednotného trhu pri cezhraničnom nakupovaní a pomáha im pri cezhraničných sporoch. Rok 2020 predstavuje osobitný rok v histórii siete, ktorá oslavuje 15. výročie svojho vzniku. Sieť pomohla od svojho zriadenia viac ako 1 miliónu spotrebiteľov; Zväčša v jazyku spotrebiteľa a bezplatne.

Viac informácií o fungovaní siete ESC, jej míľnikoch nájdete na webovom sídle po kliknutí sem.