Insolvu l-ilmenti barra l-qorti

Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR) tfisser li lment jiġi solvut barra l-qorti bl-assistenza ta’ korp għas-soluzzjoni tat-tilwim imparzjali. Is-soluzzjoni għat-tilwim tal-konsumaturi b’dan il-mod tkun aktar faċli, aktar malajr u orħos minn dik li tmur il-qorti.

Hemm ħafna tipi ta’ ADR, bħal

  • medjazzjoni
  • konċiljazzjoni
  • ombudsmen
  • arbitraġġ
  • bordijiet tal-ilmenti

Korpi għas-soluzzjoni barra l-qrati għal kull pajjiż

Jeżistu għadd kbir ta’ korpi tal-qrati fl-UE kollha. Jekk tuża wieħed minn dawn il-korpi, tista’ taċċessa l-ADR għall-biċċa l-kbira tat-tipi ta’ prodotti jew servizzi (ilmenti dwar il-kura tas-saħħa jew l-edukazzjoni għolja mhumiex trattati minn dawn il-korpi).

Ma jimpurtax jekk xtrajtx il-prodott jew is-servizz online jew f’ħanut, jew jekk l-operatur tas-suq huwiex ibbażat f’pajjiżek jew f’pajjiż ieħor tal-UE.

Fuq il-pjattaforma għas-soluzzjoni online għat-tilwim, tista’ ssib lista ta’ korpi għas-soluzzjoni tat-tilwim barra l-qorti skont il-pajjiż.

Ilmenti dwar xiri online

Jekk it-tilwima tiegħek tkun relatata ma’ xiri online, il-pjattaforma għas-soluzzjoni online għat-tilwim (ODR) tippermettilek li tissottometti lment online ma’ korp tal-ADR fi kwalunkwe lingwa u fi kwalunkwe pajjiż tal-UE.

Normalment, il-proċess isir kompletament online, jieħu madwar 90 ġurnata wara l-għażla tal-korp tal-ADR, u jingħata bla ħlas jew bi ħlas nominali.