Финансови продукти и услуги: вашите права

Практическа информация за банкови сметки, плащания, ипотечни кредити, застраховки и потребителски кредити и заеми.

Consumer protection in financial services

Consumer credit rights, including the right to information, to change your mind and to pay back ahead of time, and the consumer credit information form.