Coronacrisis: Commissie en nationale consumenteninstanties waarschuwen voor oplichters en oneerlijke handelspraktijken

 

 

Nu het nieuwe virus zich door de hele EU verspreidt, spelen malafide bedrijven daar handig op in door reclame te maken voor producten zoals beschermingsmaskers, mondkapjes en desinfecterende zeep, die een infectie zouden voorkomen of genezen. Zeker nu de huidige crisis voor zoveel leed zorgt, is het in ieders belang dat we als consument online worden beschermd tegen illegale praktijken die onze gezondheid in gevaar kunnen brengen.

Op 20 maart 2020 hebben de autoriteiten voor consumentenbescherming van de EU-landen (het SCB-netwerk), met steun van de Commissie, een gemeenschappelijk standpunt uitgebracht over de meest voorkomende vormen van oplichting en oneerlijke praktijken rondom het coronavirus. De bedoeling is onlineplatforms te vragen en te helpen om dergelijke advertenties op te sporen, offline te halen en te voorkomen dat er nog nieuwe opduiken.

In een brief van 23 maart 2020 heeft commissaris voor Justitie en Consumenten Didier Reynders een aantal internetplatforms, sociale media, zoekmachines en marktplaatsen gevraagd om oplichters te weren, dit naar aanleiding van het gemeenschappelijk standpunt van de consumentenbeschermingsinstanties van de lidstaten (het CPC-netwerk). Verschillende platforms hebben die oproep beantwoord en commissaris Reynders juicht hun medewerking toe. De Commissie en de platforms hebben hierover regelmatig contact. Lees hieronder wat de platforms willen doen

Op 30 april 2020 heeft het SCB-netwerk, met coördinatie van de Commissie, een "grote schoonmaak" of "sweep" gehouden: ze hebben allerlei coronagerelateerde producten die op websites en onlineplatforms werden aangeboden, offline gehaald om malafide handelaars een halt toe te roepen. Samenvatting van de "sweep"

Vragen en antwoorden

Alles wat u moet weten over oplichterij en oneerlijke praktijken tijden de coronacrisis, en waar u als consument op moet letten.

DownloadenPDF - 380.7 KB

Waarschuwing voor consumenten en ondernemers

Wees als consument op uw hoede voor bedrijven die in hun reclame:

  • teksten of afbeeldingen gebruiken die suggereren dat een product in staat is om een besmetting met het coronavirus te voorkomen of te genezen
  • zelfverklaarde artsen, gezondheidswerkers, deskundigen of andere dubieuze bronnen aanhalen
  • gebruikmaken van de naam of het logo van overheidsinstanties, officiële deskundigen of internationale instellingen, zonder te linken of te verwijzen naar officiële documenten
  • kreten gebruiken zoals "alleen vandaag beschikbaar", "bijna uitverkocht" en dergelijke, om te suggereren dat hun product schaars wordt
  • slogans gebruiken zoals "laagste prijs op de markt", "het enige probate middel tegen COVID-19" en dergelijke
  • prijzen vragen die veel hoger liggen dan die van soortgelijke producten, zogenaamd omdat hun product een COVID-19-infectie wél zou kunnen voorkomen of genezen

Vertrouw als consument alleen de adviezen van de nationale overheden in de EU, want die berusten op wetenschappelijke inzichten in de preventie van COVID-19. Komt u als consument op internet onbevestigde of misleidende claims tegen, meld die dan als "ongepaste inhoud" bij de platformbeheerder met de middelen die het platform daarvoor biedt.

Bent u ondernemer? Neem uw verantwoordelijkheid! Maak u niet schuldig aan bovenstaande praktijken en houd u aan de aanwijzingen en adviezen van de nationale overheden in verband met de maatregelen tegen COVID-19.

Gemeenschappelijk standpunt

DownloadenPDF - 158.5 KB

Brieven aan onlineplatforms

DownloadenPDF - 361.4 KB
DownloadenPDF - 336.4 KB

Antwoorden van onlineplatforms, met maatregelen die zij genomen hebben

DownloadenPDF - 446.8 KB
03 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (March 2020)

Complete list.
29 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (April 2020)

Complete list.

"Sweep" van onlineplatforms en advertenties

DownloadenPDF - 473.7 KB

Achtergrond

De richtlijn oneerlijke handelspraktijken verbiedt handelspraktijken die consumenten misleiden over de voordelen of eigenschappen van een product, of die ten onrechte de indruk wekken dat een product een bepaalde ziekte zou kunnen genezen of slechts voor een zeer beperkte tijd beschikbaar zou zijn. Wanneer een handelaar beweert dat zijn product een ziekte kan genezen, moet hij in staat zijn te bewijzen dat die bewering klopt. Op grond van de eis van "professionele toewijding" van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en Richtlijn 2000/31/EG moeten platformbeheerders die in de EU actief zijn, stappen ondernemen als ze erachter komen dat er op hun website illegale activiteiten plaatsvinden. Het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming (CPC-netwerk) onderzoekt, met steun van de Europese Commissie, overtredingen van deze regels en treedt daar gezamenlijk tegen op.

Nieuws