Covid-19: Komisija un valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādes ceļ trauksmi un aicina platformas apturēt maldinātājus un negodīgu praksi

 

 

Līdz ar jaunā vīrusa izplatīšanos visā ES negodīgi tirgotāji reklamē un pārdod patērētājiem ražojumus, piemēram, aizsargmaskas, galvassegas un roku dezinfekcijas līdzekļus, kas – pēc viņu apgalvojuma – novērš saslimšanu ar infekcijas slimību vai to izārstē. Sabiedrības interesēs ir garantēt drošu tiešsaistes vidi, kurā patērētāji jūtas labi aizsargāti pret jebkādu nelikumīgu praksi, kas potenciāli apdraud viņu veselību, īpaši pašreizējās krīzes situācijā.

2020. gada 20. martā dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestādes ar Komisijas atbalstu nāca klajā ar kopējo nostāju attiecībā uz šajā sakarā visbiežāk ziņotajiem krāpšanas veidiem un negodīgu praksi Covid19 kontekstā. Mērķis ir lūgt tiešsaistes platformu operatoriem labāk identificēt šādas nelikumīgas darbības, tās reģistrēt un novērst līdzīgu darbību atkārtošanos, kā arī palīdzēt tiem šo uzdevumu īstenot.

2020. gada 23. martā komisārs jautājumos par tiesiskumu un patērētāju aizsardzību Didjē Reinderss rakstiski vērsās pie vairākām platformām, sociālajiem medijiem, meklētājprogrammām un tirdzniecības vietām ar lūgumu sadarboties cīņā ar krāpniecību to platformās pēc tam, kad sadarbības tīkls patērētāju tiesību aizsardzības jomā pieņēma kopējo nostāju. Platformas atsaucās uz komisāra Reindersa aicinājumu, un viņš atzinīgi vērtē platformu pozitīvo pieeju. Komisija un platformas turpina regulāri apmainīties ar informāciju. Varat skatīt platformu sniegtās atbildes zemāk

2020. gada 30. aprīlī sadarbības tīkls patērētāju tiesību aizsardzības jomā sāka Komisijas koordinētu vērienīgu pārbaudi (skrīningu) attiecībā uz produktiem, kas saistīti ar Covid-19 un reklamēti tīmekļa vietnēs un tiešsaistes platformās, stingri vēršoties pret negodīgiem tirgotājiem. Sīkāka informācija par pārbaudi ir atrodama kopsavilkuma dokumentā.

Jautājumi un atbildes

Visa informācija par patērētāju aizsardzības pasākumiem pret maldināšanu un negodīgu praksi īsumā ir pieejama šeit.

LejupielādētPDF - 380.7 KB

Ieteikumi patērētājiem un tirgotājiem

Patērētājiem jābūt piesardzīgiem, ja tirgotāji savās tirdzniecības kampaņās vai piedāvājumos:

  • izmanto vārdus vai attēlus, kas tieši vai netieši liecina, ka ražojums spēj novērst vai izārstēt saslimšanu ar Covid-19;
  • atsaucas uz pašpasludinātiem ārstiem, veselības aprūpes speciālistiem, ekspertiem vai citiem neoficiāliem avotiem, kuros norādīts, ka produkts spēj pasargāt no inficēšanās ar jauno vīrusu;
  • atsaucas uz valdības vai starptautiskajām iestādēm vai oficiāliem ekspertiem, norādot to vārdu/nosaukumu vai logotipu un apgalvojot, ka šīs iestādes vai eksperti ir apstiprinājuši aizsardzības vai ārstniecisko efektu, bet nesniedzot hipersaites vai atsauces uz oficiāliem dokumentiem;
  • izmanto apgalvojumus par deficītu, piemēram, “pieejams tikai šodien”, “tiek ātri izpirkts” vai tamlīdzīgas norādes;
  • informē par tādiem tirgus nosacījumiem kā “zemākā cena tirgū”, “vienīgais produkts, kas var izārstēt no saslimšanas ar Covid-19” vai līdzīgiem nosacījumiem;
  • izmanto cenas, kas ir ievērojami augstākas par līdzīgu produktu ierasto cenu, pamatojoties uz apgalvojumu, ka tieši šie ražojumi pasargā vai izārstē no Covid-19.

Patērētājiem tiek atgādināts, ka ES valstu valdības sniedz oficiālus ieteikumus, kuru pamatā ir zinātniskie pierādījumi par to, kā novērst Covid-19 infekcijas izplatību. Ja patērētāji tiešsaistes platformās saskaras ar nepamatotiem vai maldinošiem apgalvojumiem, viņiem par neatbilstošo saturu būtu jābrīdina, izmantojot platformas operatora nodrošinātos ziņošanas rīkus.

Tirgotājiem jārīkojas atbildīgi: būtu jāatturas no iepriekš minētās prakses un tā būtu jāaizliedz, ņemot vērā visus valsts valdības norādījumus un ieteikumus par Covid-19 sakarībā noteiktajiem aizsardzības pasākumiem.

Kopējā nostāja

LejupielādētPDF - 158.5 KB

Tiešsaistes platformām nosūtītās vēstules

LejupielādētPDF - 361.4 KB
LejupielādētPDF - 336.4 KB

Tiešsaistes platformu atbildes, kurās norādīti veiktie pasākumi

LejupielādētPDF - 446.8 KB
03 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (March 2020)

Complete list.
29 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (April 2020)

Complete list.

Tiešsaistes platformu un reklāmu vērienīga pārbaude (skrīnings)

LejupielādētPDF - 471.1 KB

Konteksts

Negodīgas komercprakses direktīva (NKD) aizliedz komercpraksi, kura maldina patērētājus par ieguvumiem vai rezultātiem, kas sagaidāmi no produkta lietošanas, vai kurā tirgotājs apgalvo, ka produkts spēj izārstēt slimību vai ir pieejams tikai uz ļoti ierobežotu laiku, lai gan patiesībā tā nav. Ja tirgotājs apgalvo, ka viņa ražojums spēj izārstēt slimību, viņam jābūt gatavam sniegt attiecīgus pierādījumus par šādu apgalvojumu precizitāti. Saskaņā ar Negodīgas komercprakses direktīvā un Direktīvā 2000/31/EK noteikto profesionālās rūpības prasību platformu operatoriem, kuri darbojas Eiropas Savienībā, jāveic piemēroti korektīvie pasākumi, ja tie uzzina par jebkādām nelikumīgām darbībām, kuras notiek to tīmekļa vietnēs. Patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības tīkls ar Eiropas Komisijas atbalstu izmeklē iespējamos šo noteikumu pārkāpumus un veic nepieciešamos koordinētos izpildes pasākumus.