Säkra konsumentprodukter

Regler för säkra produkter i EU och sök efter farliga produkter.

Köpa varor och tjänster i EU

Information om dina rättigheter när du köper varor och tjänster i EU.

Desinformation och bedrägerier under utbrottet av covid-19

Åtgärder från nätverket för konsumentskyddssamarbete om oseriösa näringsidkare under covid-19-utbrottet

Konsumenttillsyn

Konsumenttillsyn i EU, internationella avtal, förelägganden vid överträdelser och övervakning av att reglerna följs.

Otillåtna metoder

Information om konsumenträttigheter i fråga om otillåtna affärsmetoder och illojal prissättning.

Bank och försäkring för privatkunder

Information om hur du öppnar ett bankkonto, överför pengar eller tar ett lån.

Internet och telefoni (roaming, dataskydd och innehåll)

Information om dina rättigheter när det gäller tillgång till och användning av telekommunikationer, internet och nättjänster.

Konsumentinformation – videoklipp

Konsumentinformation om hållbar konsumtion, dataskydd, internetsäkerhet och finanskunskap.

Tvistlösning

Läs om hur du löser en konsumenttvist, t.ex. med hjälp av tvistlösning på nätet, nätverket av europeiska konsumentcentrum eller det europeiska småmålsförfarandet.