Varnost potrošniških izdelkov

Pravila o zagotavljanju varnosti proizvodov v EU, nevarni izdelki.

Nakupovanje v EU

Informacije o vaših pravicah pri nakupovanju v EU.

Goljufije v zvezi s COVID-19

Informacije in nasveti glede goljufij v zvezi s COVID-19

Uveljavljanje varstva potrošnikov

Uveljavljanje varstva potrošnikov v EU, mednarodni sporazumi, opustitvene tožbe v postopkih za ugotavljanje kršitev.

Nepošteno ravnanje

Informacije o pravicah potrošnikov v zvezi z nepoštenimi poslovnimi praksami, nepoštenimi cenami ipd.

Potrošniški finančni produkti in storitve

Informacije o odprtju bančnega računa, prenosu denarja ali najemanju posojila.

Internet in telekomunikacije (gostovanje, varstvo osebnih podatkov, spletne vsebine)

Informacije o vaših pravicah v zvezi z dostopom do telekomunikacijskih, internetnih in spletnih storitev ter njihovo uporabo.

Videomaterial za potrošnike

Viri za potrošnike o vprašanjih trajnostne potrošnje, varstva podatkov, varne uporabe interneta in finančne pismenosti.

Reševanje potrošniških sporov

Informacije o reševanju potrošniških sporov, tudi o platformi za spletno reševanje sporov, mreži evropskih potrošniških centrov in evropskem postopku v sporih majhne vrednosti.