Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov

Pravidlá na zaistenie bezpečnosti výrobkov v EÚ, vyhľadávanie nebezpečných výrobkov.

Nakupovanie v EÚ

Informácie o vašich právach pri nakupovaní v EÚ.

Podvody súvisiace s ochorením COVID-19

Opatrenia siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) voči nečestným obchodníkom počas vypuknutia nákazy COVID-19

Presadzovanie právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa

Presadzovanie ochrany spotrebiteľa v EÚ, medzinárodné dohody, súdne príkazy v prípadoch nesplnenia povinnosti, zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov.

Nespravodlivé zaobchádzanie

Informácie o právach spotrebiteľov v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami, neprimeranými cenami atď.

Finančné produkty a služby pre spotrebiteľov

Informácie týkajúce sa otvárania bankových účtov, peňažných prevodov alebo poskytovania úverov.

Internet a telekomunikačné služby (roaming, ochrana údajov, online obsah)

Informácie o vašich právach, pokiaľ ide o prístup k telekomunikačným, internetovým a online službám a ich využívanie.

Videá pre spotrebiteľov

Zdroje pre spotrebiteľov na témy ako udržateľná spotreba, ochrana údajov, internetová bezpečnosť a finančná gramotnosť.

Riešenie spotrebiteľskej sťažnosti

Informácie o riešení sťažností spotrebiteľov, platforma RSO, sieť európskych spotrebiteľských centier (ECC) a európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.