Bezpieczeństwo produktów

Zasady służące zapewnieniu bezpieczeństwa produktów w UE; wyszukiwarka produktów niebezpiecznych

Zakupy w UE

Informacje o prawach konsumentów dotyczących zakupów w UE

Oszustwa związane z COVID-19

Informacje i porady na temat oszustw związanych z COVID-19

Egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony konsumentów

Egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony konsumentów w UE, umowy międzynarodowe, nakazy zaprzestania szkodliwych praktyk, zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Nieuczciwe traktowanie

Informacje na temat praw konsumentów dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, nieuczciwych cen itp.

Produkty i usługi finansowe dla konsumentów

Informacje o otwieraniu rachunku bankowego, przelewach pieniężnych i kredytach

Internet i telekomunikacja (roaming, ochrona danych, treści online)

Informacje o Twoich prawach w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych i internetowych

Materiały wideo dla konsumentów

Informacje dla konsumentów na takie tematy jak zrównoważone modele konsumpcji, ochrona danych, bezpieczeństwo w internecie i wiedza finansowa

Przekaż skargę konsumencką do rozpatrzenia

Informacje o rozpatrywaniu skarg konsumenckich, w tym platforma ODR, Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich i europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń