Sikurezza tal-prodotti għall-konsumatur

Regoli li jiżguraw is-sikurezza tal-prodotti fl-UE, fittex prodotti perikolużi.

Xiri fl-UE

Informazzjoni dwar drittijietek meta tixtri fl-UE.

Prattiki qarrieqa relatati mal-COVID-19

Sib informazzjoni u pariri dwar prattiki qarrieqa relatati mal-COVID-19.

L-infurzar tal-protezzjoni tal-konsumatur

L-infurzar tal-protezzjoni tal-konsumaturi fl-UE, il-ftehimiet internazzjonali, il-mandati ta’ inibizzjoni f’każijiet ta’ ksur, l-iżgurar tal-konformità legali.

Trattament inġust

Informazzjoni dwar id-drittijiet tal-konsumatur relatati ma’ prattiki kummerċjali żleali, prezzijiet inġusti, eċċ.

Prodotti u servizzi finanzjarji għall-konsumatur

Informazzjoni dwar il-ftuħ ta’ kont bankarju, it-trasferiment ta’ flus jew it-teħid ta’ self.

Internet u telekomunikazzjoni (roaming, protezzjoni tad-data, kontenut online)

Informazzjoni dwar drittijietek f’dak li għandu x’jaqsam mal-aċċess u l-użu tat-telekomunikazzjonijiet, l-internet u s-servizzi online.

Riżorsi f’format ta’ video għall-konsumaturi

Riżorsi għall-konsumaturi dwar suġġetti bħall-konsum sostenibbli, il-protezzjoni tad-data, is-sikurezza tal-internet, u l-litteriżmu finanzjarju.

Solvi l-ilment tiegħek bħala konsumatur

Informazzjoni dwar ir-riżoluzzjoni tal-ilmenti tal-konsumaturi, inklużi l-pjattaforma tal-ODR, in-Netwerk ECC u l-proċedura Ewropea għal talbiet żgħar.