Sigurnost proizvoda široke potrošnje

Pravila o osiguravanju sigurnosti proizvoda u EU-u, pretraživanje opasnih proizvoda.

Kupnja u EU-u

Informacije o vašim pravima pri kupnji u EU-u.

Prijevare povezane s bolešću COVID-19

Djelovanje Mreže za suradnju u zaštiti potrošača (CPC) za nepoštene trgovce tijekom pandemije bolesti COVID-19

Provedba zaštite potrošača

Provedba zaštite potrošača u EU-u, međunarodni sporazumi, privremene mjere u postupcima zbog povrede, osiguravanje poštovanja zakonodavstva.

Nepošteno postupanje

Informacije o pravima potrošača u pogledu nepoštenih poslovnih praksi, nepravednih cijena itd.

Financijski proizvodi i usluge namijenjeni potrošačima

Informacije o otvaranju bankovnog računa, prijenosu novca ili uzimanju zajma.

Internet i telekomunikacije (roaming, zaštita podataka, internetski sadržaj)

Informacije o vašim pravima u pogledu pristupa i upotrebe telekomunikacija, interneta i internetskih usluga.

Videoresursi za potrošače

Resursi za potrošače o temama kao što su održiva potrošnja, zaštita podataka, sigurnost na internetu i financijska pismenost.

Rješavanje pritužbi potrošača

Informacije o rješavanju pritužbi potrošača, uključujući platformu za internetsko rješavanje sporova, mrežu Europskih centara za zaštitu potrošača i europski postupak za sporove male vrijednosti.