Sábháilteacht táirgí tomhaltais

Rialacha maidir le sábháilteacht táirgí a chinntiú san Aontas, táirgí contúirteacha a chuardach.

Siopadóireacht san Aontas

Eolas faoi do chearta agus tú ag siopadóireacht san Aontas.

Camscéimeanna a bhaineann le COVID-19

Faigh eolas agus comhairle faoi chamscéimeanna a bhaineann le COVID-19.

Cosaint do thomhaltóirí a fhorfheidhmiú

Cosaint do thomhaltóirí a fhorfheidhmiú san Aontas Eorpach, comhaontuithe idirnáisiúnta, urghairí i gcásanna maidir le sárú, comhlíonadh an dlí a chinntiú.

Cóir éagórach

Eolas maidir le cearta tomhaltóirí a bhaineann le cleachtais tráchtála éagothroma, praghsanna éagothroma, etc.

Táirgí agus seirbhísí airgeadais do thomhaltóirí

Eolas maidir le cuntas bainc a oscailt, airgead a aistriú nó iasacht a fháil.

An t-idirlíon agus cúrsaí teileachumarsáide (fánaíocht, cosaint sonraí, ábhar ar líne)

Eolas faoi do chearta ó thaobh rochtain a fháil ar sheirbhísí teileachumarsáide, idirlín agus ar líne, agus iad a úsáid.

Acmhainní físeáin do thomhaltóirí

Acmhainní do thomhaltóirí faoi ábhair ar nós na ríomhshábháilteachta, tomhaltas inbhuanaithe, cosaint sonraí agus litearthacht airgeadais.

Gearán atá agat mar thomhaltóir a réiteach

Eolas faoi réiteach díospóidí tomhaltóirí, a chuimsíonn an clár Réitigh Díospóidí ar Líne, an Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí agus an nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga.