Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων

Κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ, αναζήτηση επικίνδυνων προϊόντων.

Αγορές στην ΕΕ

Πληροφορίες για τα δικαιώματά σας όταν κάνετε αγορές στην ΕΕ.

Απάτες που σχετίζονται με την COVID-19.

Βρείτε πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με απάτες που σχετίζονται με την COVID-19.

Επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

Επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ, διεθνείς συμφωνίες, αγωγές παραλείψεως σε υποθέσεις παράβασης, διασφάλιση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία.

Αθέμιτη μεταχείριση

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών που σχετίζονται με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αθέμιτες τιμές κ.λπ.

Καταναλωτικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες

Πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, τη μεταφορά χρημάτων ή τη λήψη δανείου.

Διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες (περιαγωγή, προστασία δεδομένων, επιγραμμικό περιεχόμενο)

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση τηλεπικοινωνιών, διαδικτύου και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Συλλογή βίντεο για τους καταναλωτές

Πηγές για τους καταναλωτές σχετικά με θέματα όπως η βιώσιμη κατανάλωση, η προστασία δεδομένων, η ασφάλεια στο διαδίκτυο και οι χρηματοοικονομικές γνώσεις.

Επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Πληροφορίες για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών, μεταξύ άλλων, για την πλατφόρμα ΗΕΔ, το δίκτυο ΕΚΚ και την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών.