Безопасност на потребителските продукти

Правила за гарантиране на безопасността на продуктите в ЕС, търсене на опасни продукти.

Пазаруване в ЕС

Информация за вашите права при пазаруване в ЕС

Измами, свързани с COVID-19

Информация и съвети относно измами, свързани с COVID-19.

Прилагане на защитата на потребителите

Прилагане на защитата на потребителите в ЕС, международни споразумения, искове за преустановяване на нарушения, осигуряване на спазването на закона.

Несправедливо третиране

Информация за правата на потребителите, свързани с несправедливите търговски практики, несправедливите цени и др.

Потребителски финансови продукти и услуги

Информация за отварянето на банкова сметка, паричните преводи или вземането на заем.

Интернет и телекомуникации (роуминг, защита на данните, онлайн съдържание)

Информация за вашите права в контекста на достъпа до телекомуникационни, интернет и онлайн услуги и тяхното използване.

Видеоматериали за потребителите

Ресурси за потребителите относно устойчивото потребление, защитата на данните, интернет безопасността и финансовата грамотност.

Разрешаване на вашата потребителска жалба

Информация за разрешаването на жалби на потребители, включително за платформата за онлайн разрешаване на спорове, мрежата на европейските потребителски центрове и европейската процедура за искове с малък материален интерес.