Tvistlösning på nätet

Webbplats där konsumenter och näringsidkare kan lösa näthandelstvister med hjälp av ett opartiskt tvistlösningsorgan.

Alternativ tvistlösning för konsumenter

Med alternativ tvistlösning kan konsumenter och näringsidkare lösa tvister snabbt och billigt utan att gå till domstol.

Europeiskt småmålsförfarande (Ditt Europa)

Ett smidigt system för att driva in fordringar via domstol när näringsidkaren och kunden finns i olika EU-länder.

Tvislösningsorgan i Europa

Lista med ländernas tvistlösningsorgan för konsumenttvister.

Alternative dispute resolution: reports and research

The commission publishes research and reports to parliament on the application of consumer alternative dispute resolution.