Riešenie sporov online

Platforma, ktorá umožňuje spotrebiteľom a obchodníkom urovnávať spory týkajúce sa online nákupov za pomoci nestranného orgánu riešenia sporov.

Alternatívne riešenie sporov pre spotrebiteľov

Alternatívne riešenie sporov umožňuje spotrebiteľom a obchodníkom riešiť spory rýchlo a lacno bez potreby súdneho konania.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Vaša Európa)

Zjednodušený systém súdneho prejednania spotrebiteľských sporov v prípade, keď obchodník sídli v inej krajine EÚ.

Orgány mimosúdneho urovnania sporov podľa krajín

Zoznam orgánov mimosúdneho urovnania spotrebiteľských sporov v krajinách EÚ.

Alternative dispute resolution: reports and research

The commission publishes research and reports to parliament on the application of consumer alternative dispute resolution.