Onlinegeschillenbeslechting

Een platform waar consumenten en verkopers geschillen over onlineaankopen kunnen oplossen met behulp van een onpartijdig geschillenorgaan.

Alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Door alternatieve geschillenbeslechting kunnen consumenten en verkopers geschillen snel en goedkoop beslechten zonder naar de rechter te stappen.

Europese procedure voor geringe vorderingen (Uw Europa)

Een gestroomlijnd systeem om consumentengeschillen voor de rechter te brengen als de verkoper zich in een ander EU-land bevindt.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting per land

Een lijst van instanties in de EU-landen voor het oplossen van consumentengeschillen zonder naar de rechter te stappen.

Alternative dispute resolution: reports and research

The commission publishes research and reports to parliament on the application of consumer alternative dispute resolution.