Strīdu izšķiršana tiešsaistē

Platforma, kurā patērētāji un tirgotāji ar objektīvas strīdu izšķiršanas struktūras palīdzību var izšķirt strīdus par tiešsaistes pirkumiem.

Strīdu alternatīva izšķiršana patērētājiem

Strīdu alternatīva izšķiršana ir iespēja patērētājiem un tirgotājiem strīdus izšķirt ātri un lēti, neiesaistot tiesu.

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām (Tava Eiropa)

Optimizēta sistēma patērētāju strīdu atrisināšanai tiesā, ja tirgotājs ir citā ES valstī

Ārpustiesas strīdu izšķiršanas struktūru uzskaitījums pa valstīm

Saraksts ar patērētāju ārpustiesas strīdu izšķiršanas struktūrām ES valstīs.

Alternative dispute resolution: reports and research

The commission publishes research and reports to parliament on the application of consumer alternative dispute resolution.