Elektroninis ginčų sprendimas

Platforma, kuria naudodamiesi vartotojai ir komercinės veiklos subjektai gali spręsti ginčus, susijusius su pirkimu internetu, padedant nešališkai ginčų sprendimo įstaigai.

Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas

Alternatyvus ginčų sprendimas leidžia vartotojams ir komercinės veiklos subjektams greitai ir nebrangiai išspręsti ginčus nesikreipiant į teismą.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (Jūsų Europa)

Supaprastinta vartotojų ginčų perdavimo teismui sistema, kai komercinės veiklos subjektas yra kitoje ES šalyje

Neteisminio ginčų sprendimo įstaigos pagal šalis

Neteisminio vartotojų ginčų sprendimo įstaigų ES šalyse sąrašas.

Alternative dispute resolution: reports and research

The commission publishes research and reports to parliament on the application of consumer alternative dispute resolution.