Онлайн решаване на спорове

Платформа, позволяваща на потребители и търговци да уреждат спорове, свързани с онлайн покупки, със съдействието на безпристрастен орган за решаване на спорове.

Алтернативно решаване на потребителски спорове

Алтернативното решаване на спорове позволява на потребителите и търговците да уреждат спорове бързо и евтино, без да се стига до съд.

Европейска процедура за искове с малък материален интерес (Вашата Европа)

Оптимизирана система за решаване на потребителски спорове от съда, когато търговецът е в друга държава от ЕС.

Органи за извънсъдебно решаване на спорове по държави

Списък на органите за извънсъдебно решаване на потребителски спорове в държавите от ЕС

Alternative dispute resolution: reports and research

The commission publishes research and reports to parliament on the application of consumer alternative dispute resolution.