ECC Net a COVID-19

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich odgrywa istotną rolę w udzielaniu porad konsumentom w czasach kryzysu wywowołanego koronawirusem. Więcej informacji na ten temat Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich i COVID-19

Jeśli potrzebują Państwo pomocy, poniżej znajdą Państwo dane kontaktowe swojego lokalnego Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Jak działa Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

Jeśli mieszkasz w UE, Islandii, Norwegii lub Wielkiej Brytanii, Europejskie Centrum Konsumenckie w Twoim kraju może

  • udzielić wyjaśnień dotyczących praw konsumenta
  • pomóc w rozwiązaniu sporu ze sprzedawcą mającym siedzibę w innym kraju UE (lub Islandii albo Norwegii)
  • wyjaśnić, do kogo się zwrócić, jeżeli samo nie może udzielić pomocy.

Europejskie Centra Konsumenckie tworzą sieć niezależnych biur, którą współfinansuje Komisja Europejska. 

Kontakt z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich

Należy skontaktować się z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich w swoim kraju zamieszkania.

Austria

Włochy

Belgia

Łotwa

Bułgaria

Litwa

Chorwacja

Luksemburg

Cypr

Malta

Czechy

Holandia

Dania

Norwegia

Estonia

Polska

Finlandia

Portugalia

Francja

Rumunia

Niemcy

Słowacja

Grecja

Słowenia

Węgry

Hiszpania

Islandia

Szwecja

Irlandia

Wielka Brytania

 

 

Przegląd przypadków

W 2020 r. obchodzimy 15. rocznicę ustanowienia Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Pomogła ona już ponad milionowi konsumentów.

ECC Net 15th Anniversary logo

Key case handling statistics of ECC Net in 2019

Wskazówki dla konsumentów

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich publikuje również wskazówki i porady dotyczące częstych problemów konsumentów, takich jak:

Dokumenty

PobierzPDF - 4.9 MB
PobierzPDF - 18 MB
PobierzPDF - 9.4 MB