Мрежата на европейските потребителски центрове и COVID-19

Мрежата ECC-Net играе важна роля, като предоставя съвети на потребителите в контекста на коронавируса. Щракнете тук за повече информация Мрежата на европейските потребителски центрове и COVID-19

Ако се нуждаете от помощ, ще намерите координатите за връзка на вашия местен европейски потребителски център по-долу.

Как работи ECC-Net

Ако живеете в ЕС, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство, европейският потребителски център във вашата страна може

  • да ви обясни какви са правата ви като потребител
  • да ви помогне да разрешите спор с продавач, установен в друга страна от ЕС (или в Исландия или Норвегия)
  • да ви каже с кого да се свържете, ако не може да ви помогне.

ECC-Net е мрежа от независимо управлявани служби, съфинансирани от Европейската комисия. 

За контакти с ECC-Net

Свържете се с европейския потребителски център в страната, в която живеете.

Австрия

Италия

Белгия

Латвия

България

Литва

Хърватия

Люксембург

Кипър

Малта

Чехия

Нидерландия

Дания

Норвегия

Естония

Полша

Финландия

Португалия

Франция

Румъния

Германия

Словакия

Гърция

Словения

Унгария

Испания

Исландия

Швеция

Ирландия

Обединено кралство

 

 

Обзор на дейността

През 2020 г. мрежата на европейските потребителски центрове чества своята 15-та годишнина. Тя вече е помогнала на над 1 милион потребители.

ECC Net 15th Anniversary logo

Key case handling statistics of ECC Net in 2019

Насоки за потребителите

Мрежата на европейските потребителски центрове също така публикува насоки и съвети по често срещани потребителски проблеми, като например:

Документи

СвалиPDF - 4.9 MB
СвалиPDF - 18 MB
СвалиPDF - 9.4 MB