Lösa tvister utanför domstol

Alternativ tvistlösning innebär att man löser en tvist utanför domstol med hjälp av ett opartiskt tvistlösningsorgan. Att lösa konsumenttvister på det här sättet är enklare, snabbare och billigare än att gå till domstol.

Det finns många typer av alternativ tvistlösning, t.ex.

  • medling
  • förlikning
  • ombudsmän
  • skiljeförfarande
  • reklamationsnämnder.

Tvistlösningsorgan i de olika länderna

Det finns många olika tvistlösningsorgan i EU. Tack vare dem kan du lösa tvister om de flesta typer av produkter och tjänster (utom hälso- och sjukvård och högre utbildning) utan att gå till domstol.

Det spelar ingen roll om du köpt varan eller tjänsten på nätet eller i en butik, eller om näringsidkaren finns i ditt land eller ett annat EU-land.

På EU:s tvistlösningswebbplats hittar du en lista med ländernas tvistlösningsorgan.

Klagomål om köp på nätet

Om din tvist gäller ett nätköp kan du via EU:s tvistlösningswebbplats lämna in ett klagomål till ett tvistlösningsorgan – på vilket språk och i vilket EU-land som helst.

Ärendet sköts i regel helt på nätet och det tar ungefär 90 dagar från det att ett tvislösningsorgan har valts. Det är ofta gratis, men ibland måste du betala en viss avgift.