Kommissionen har anordnat ett samråd för att bedöma genomförandet av EU:s förordning 2017/2394 om konsumentskyddssamarbete, direktiv 2013/11 om alternativ tvistlösning och förordning nr 524/2013 om tvistlösning på nätet. 

Sista dag för att lämna synpunkter på tvistlösning utanför domstol och konsumenttillsynen i ditt land var den 27 juni 2022. 

Lösa tvister utanför domstol

Alternativ tvistlösning innebär att man löser en tvist utanför domstol med hjälp av ett opartiskt tvistlösningsorgan. Att lösa konsumenttvister på det här sättet är enklare, snabbare och billigare än att gå till domstol.

Det finns många typer av alternativ tvistlösning, t.ex.

  • medling
  • förlikning
  • ombudsmän
  • skiljeförfarande
  • reklamationsnämnder.

Tvistlösningsorgan i de olika länderna

Det finns många olika tvistlösningsorgan i EU. Tack vare dem kan du lösa tvister om de flesta typer av produkter och tjänster (utom hälso- och sjukvård och högre utbildning) utan att gå till domstol.

Det spelar ingen roll om du köpt varan eller tjänsten på nätet eller i en butik, eller om näringsidkaren finns i ditt land eller ett annat EU-land.

På EU:s tvistlösningswebbplats hittar du en lista med ländernas tvistlösningsorgan.

Klagomål om köp på nätet

Om din tvist gäller ett nätköp kan du via EU:s tvistlösningswebbplats lämna in ett klagomål till ett tvistlösningsorgan – på vilket språk och i vilket EU-land som helst.

Ärendet sköts i regel helt på nätet och det tar ungefär 90 dagar från det att ett tvislösningsorgan har valts. Det är ofta gratis, men ibland måste du betala en viss avgift.

Sammankomst 2021 – material

Mötet om alternativ tvistlösning är det största evenemanget av sitt slag i EU. Mötet hålls vartannat år och i den andra upplagan den 28–29 september 2021 deltog över 400 tvistlösningsorgan och andra konsumentskyddsaktörer i ett virtuellt evenemang.  Du hittar material från evenemanget via länkarna nedan.

Presentationer och tillhörande material

Video från avslutningsceremonin med slutsatser och slutord av EU-kommissionär Didier Reynders

Ladda nerPDF - 421.2 KB

Rundabordssamtal om alternativ tvistlösning över gränserna

Nu när allt fler handlar på nätet har det blivit ännu viktigare att det finns effektiv tvistlösning utanför domstol mellan parter i olika länder för att den inre marknaden ska fungera smidigt. Men konsumenterna tycks inte välja detta alternativ på grund av komplicerade juridiska, språkliga och förfarandemässiga frågor, dålig kunskap om fördelarna med alternativ tvistlösning eller för att tvisten bara kan lösas genom klagomålsmekanismen på den plattform som konsumenten valt. 

Nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net) och EU-kommissionen har därför anordnat ett rundabordssamtal om alternativ tvistlösning över gränserna för tvistlösningsorgan, myndigheter, europeiska konsumentcentrum, forskare och konsument- och företagsorganisationer.

Ladda nerPDF - 353.8 KB

Diskussionsunderlag

Studier om alternativ tvistlösning

Ladda nerPDF - 375.7 KB
Ladda nerPDF - 1.6 MB