Mimosúdne riešenie sťažností

Alternatívne riešenie sporov (ARS) znamená mimosúdne urovnanie sťažností prostredníctvom nestranného orgánu riešenia sporov. Riešenie spotrebiteľských sporov touto cestou je jednoduchšie, rýchlejšie a menej nákladné ako konanie na súde.

Existuje mnoho typov ARS, napríklad:

  • mediácia,
  • zmierenie,
  • ombudsman,
  • arbitráž,
  • rady pre sťažnosti.

Orgány mimosúdneho urovnania sporov podľa krajín

V celej EÚ existuje veľký počet mimosúdnych orgánov. Prostredníctvom týchto orgánov máte prístup k ARS pre väčšinu druhov výrobkov alebo služieb (tieto orgány neriešia sťažnosti týkajúce sa zdravotnej starostlivosti alebo vysokoškolského vzdelávania).

Nezáleží na tom, či ste výrobok alebo službu kúpili online alebo v obchode, alebo či má obchodník sídlo vo vašej krajine alebo inej krajine EÚ.

V rámci platformy na riešenie sporov online môžete nájsť zoznam mimosúdnych orgánov riešenia sporov podľa jednotlivých krajín.

Spory týkajúce sa online nákupov

Ak sa váš spor týka online nákupu, platforma na riešenie sporov online (RSO) vám umožňuje podať sťažnosť orgánu ARS v ktoromkoľvek jazyku a v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Zvyčajne sa tento proces uskutočňuje výlučne online 90 dní po zvolení orgánu ARS a poskytuje sa zadarmo, alebo za nominálny poplatok.