Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting betekent een geschil oplossen zonder naar de rechter te stappen, met de hulp van een onpartijdig geschillenorgaan.  Consumentengeschillen op deze wijze oplossen is gemakkelijker, sneller en goedkoper dan naar de rechter te stappen.

Er bestaan diverse soorten alternatieve geschillenbeslechting, zoals

  • bemiddeling
  • verzoening
  • ombudsman
  • arbitrage
  • klachtenkamers

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting per land

In de hele EU bestaat een groot aantal organen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Door op een van deze organen een beroep te doen, kunt u de geschillen over de meeste producten of diensten zonder de rechter oplossen (klachten over gezondheidszorg of hoger onderwijs worden door deze organen niet behandeld).

Het doet er niet toe of u het product of de dienst online of in een winkel heeft gekocht, dan wel of de handelaar in uw land of in een andere EU-lidstaat is gebaseerd.

Op het platform voor onlinegeschillenbeslechting vindt u per land een lijst met organen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Klachten over onlineaankopen

Indien uw klacht een onlineaankoop betreft, kunt u via het platform voor onlinegeschillenbeslechting online een klacht indienen bij een orgaan voor alternatieve geschillenbeslechting. Dat kan in om het even welke taal en in om het even welk land van de EU.

Gewoonlijk verloopt de procedure helemaal online en duurt zij ongeveer 90 dagen, vanaf het ogenblik waarop u een AGB-orgaan kiest. De dienst wordt gratis of tegen geringe kosten verstrekt.