Kommissionen gennemfører en offentlig høring for at hjælpe med at vurdere gennemførelsen af forordning (EU) 2017/2394 om forbrugerbeskyttelsessamarbejde samt ATB-direktivet 2013/11 og OTB-forordning (EU) nr. 524/2013. 

Hvis du ønsker en forbedring af forbrugerbeskyttelsen, skal du sørge for at give din feedback om udenretslig tvistbilæggelse og offentlig håndhævelse af forbrugerrettigheder i dit land senest den 27. juni 2022. 

Behandling af klager uden for retssystemet

Alternativ tvistbilæggelse går ud på at løse en konflikt uden at gå rettens vej, men med hjælp fra et upartisk tvistbilæggelsesorgan. Det er lettere, hurtigere og billigere at løse forbrugertvister på denne måde.

Der findes flere former for alternativ tvistbilæggelse, bl.a.

  • mægling
  • forlig
  • ombudsmænd
  • voldgift
  • klageudvalg

Udenretslige nationale tvistbilæggelsesorganer efter land

Der findes en lang række udenretslige organer i hele EU. Ved at bruge et af dem kan du få adgang til alternativ tvistbilæggelse for de fleste typer produkter og tjenesteydelser (klager over sundhedspleje eller højere uddannelse behandles ikke af disse organer).

Det har ingen betydning, om du har købt produktet eller tjenesteydelsen online eller i en butik, eller om forhandleren er etableret i dit land eller i et andet EU-land.

På platformen for onlinetvistbilæggelse kan du finde en liste over udenretslige tvistbilæggelsesorganer efter land.

Klager over onlinekøb

Hvis din tvist vedrører et onlinekøb, giver platformen for onlinetvistbilæggelse (OTB) mulighed for at indgive en klage online til et tvistbilæggelsesorgan på et hvilket som helst sprog og i et hvilket som helst EU-land.

Normalt foregår hele processen online og tager ca. 90 dage, efter du har valgt tvistbilæggelsesorgan. Konfliktløsningen er enten gratis eller koster et symbolsk beløb.

ATB-møde 2021 — materialer

ATB-mødet er det største arrangement i EU for alternativ tvistbilæggelse på forbrugerområdet. I forbindelse med den anden udgave af det arrangement, der afholdes hvert andet år, og som blev afholdt den 28.-29. september 2021, inviterede Kommissionen over 400 instanser og andre interessenter på forbrugerbeskyttelsesområdet, der beskæftiger sig med alternativ tvistbilæggelse (ATB) til et virtuelt arrangement.  Materiale fra arrangementet findes på linkene nedenfor.

Præsentationer og tilhørende materialer

Video af afslutningsceremonien med konklusioner og afsluttende bemærkninger fra kommissær Didier Reynders

DownloadPDF - 421.2 KB

Rundbordsmøde om alternativ tvistbilæggelse på tværs af grænser

I betragtning af overgangen til onlinehandel er effektiv udenretslig tvistbilæggelse (ATB) på tværs af grænser blevet mere relevant for et velfungerende indre marked. Data viser imidlertid, at forbrugerne ikke vælger ATB på tværs af grænser af forskellige årsager, herunder komplekse juridiske, sproglige og proceduremæssige spørgsmål, ringe kendskab til fordelene ved ATB, eller fordi klagen kun kan løses gennem den klagebehandlingsmekanisme, der drives af den onlineplatform, som forbrugeren har valgt. 

Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-Net) og Europa-Kommissionen afholdt et rundbordsmøde om ATB på tværs af grænser. ABT-instanser, kompetente ATB-myndigheder, ECC'er, akademikere, forbruger- og erhvervsorganisationer blev indbudt.

DownloadPDF - 353.8 KB

Diskussionsoplæg:

ABT-relaterede undersøgelser

DownloadPDF - 375.7 KB
DownloadPDF - 1.6 MB