Desinformation och bedrägerier under utbrottet av covid-19

Åtgärder från nätverket för konsumentskyddssamarbete om oseriösa näringsidkare under covid-19-utbrottet

Injunctions

Applying for an injunction against a trader who infringes on consumer rights

Sweeps

A "sweep" is a set of checks carried out on websites simultaneously to identify breaches of EU consumer law in a particular sector

Internationellt samarbete

EU:s insatser för att skydda konsumenter på den globala marknaden

Samarbete mellan konsument- och dataskyddsmyndigheter

Slå fast och utbyta bästa praxis för att bättre skydda konsumenterna i egenskap av registrerade i den digitala ekonomin.