Ar Covid-19 saistīta maldināšana

Patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības tīkla darbības attiecībā uz negodīgiem tirgotājiem Covid-19 pandēmijas laikā

Injunctions

Applying for an injunction against a trader who infringes on consumer rights

Sweeps

A "sweep" is a set of checks carried out on websites simultaneously to identify breaches of EU consumer law in a particular sector

Starptautiskā sadarbība

ES centieni aizsargāt patērētājus pasaules tirgū

Patērētāju un datu aizsardzības iestāžu sadarbība

“Izveidot paraugpraksi un apmainīties ar to, lai labāk aizsargātu patērētājus kā digitālās ekonomikas datu subjektus”.