Översikt

Allt du behöver veta om hur konsumenterna skyddas mot bedrägerier och otillbörliga affärsmetoder under utbrottet av covid-19.

Ladda nerPDF - 465 KB

Råd till konsumenter och näringsidkare*

Konsumenterna bör vara på sin vakt när de handlar på nätet, och näringsidkarna måste känna till reglerna. Konsumentskyddsmyndigheternas kontroller har visat att oseriösa näringsidkare använder olika sätt att locka konsumenter och att de säljer produkter som felaktigt påstås kunna bota eller förebygga covid-19 eller som har falska intyg om överensstämmelse med gällande regler. I vissa fall använder bedragare också produkterbjudanden för att stjäla mejladresser och lösenord.

Om du stöter på ogrundade eller oseriösa erbjudanden på nätplattformar bör du använda plattformens verktyg för att anmäla innehållet eller kontakta myndigheterna eller en konsumentskyddsorganisation. Nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-nätverket) har tagit fram coronarelaterad konsumentinformation och kan hjälpa konsumenter som får problem. På portalen Safety Gate kan du se vilka farliga varor som upptäckts i EU.

Du kan också leta efter allmän information från trovärdiga källor som många webbplatser länkar till för att hjälpa konsumenterna att upptäcka falska uppgifter eller påståenden i samband med coronapandemin.

Hur känner jag igen bluffprodukter på nätet?

I EU måste alla näringsidkare uppge sin identitet och sina kontaktuppgifter. Om du inte kan hitta informationen bör du handla från en annan webbplats.

Se upp för stav- och tryckfel som ”C?V?D?19” och ”cor/na?vir?s” – de används ofta för att produkterna inte ska upptäckas av webbplatsernas algoritmer. Läs noga webbadresser och sidtitlar och använd inte webbplatser med många stavfel.

Tänk på att det för närvarande inte finns några vetenskapliga belägg för att vissa livsmedel eller kosttillskott kan bota eller förebygga covid-19.

Produkterna måste beskrivas på ett tydligt och begripligt sätt. Var på din vakt om du ser reklambudskap som

 • sloganer som brukar kopplas till pandemin, t.ex. ”#stay safe”, ”stanna hemma” eller ”social distansering”
 • bilder på ett virus bredvid bilden på produkten
 • namn eller logotyper som visar på stöd från
  • läkare, hälsospecialister och andra experter
  • artister, idrottsmän, bloggare och andra kändisar
  • myndigheter, offentliga experter eller internationella institutioner
  • nyhetsartiklar, akademiska tidskrifter och annat innehåll som ser ut att komma från tillförlitliga källor.

Var medveten om lockmedel när du läser om

 • produkter som marknadsförs som ett ”unikt erbjudande”
 • påståenden om att en produkt är den ”enda produkten som ger ett effektivt skydd” eller ”enda hemmatestet” eller säljs till ”lägsta priset på marknaden”
 • påståenden som ”går bara att köpa idag”, ”snart utsålt” och liknande
 • mycket stora rabatter.

Marknadsvillkoren får inte vara vilseledande.

 • Du bör ta reda på om priset är mycket högre eller lägre än normalpriset för en liknande produkt.
 • Titta på flera webbplatser för att få en bild av genomsnittspriset.
 • Tänk på att vissa länder har reglerat priset på vissa produkter där efterfrågan är stor, som munskydd och handsprit.

*Uppdaterade den 26 maj 2020 efter resultaten av den granskning av nätplattformar och webbannonser som inleddes den 30 april 2020.

Gemensam ståndpunkt

I takt med att coronaviruset sprider sig i EU gör oseriösa näringsidkare reklam för och säljer produkter som de påstår ska förebygga eller bota sjukdomen, t.ex. munskydd och handsprit. Det ligger i allas intresse att miljön på nätet är säker, särskilt med tanke på den oro som den pågående krisen orsakar. Vi måste dessutom känna oss skyddade från ohederliga affärsmetoder som kan hota vår hälsa.

Den 20 mars 2020 utfärdade EU-ländernas konsumentmyndigheter med stöd av kommissionen en gemensam ståndpunkt om covid-19 och de mest anmälda bedrägerierna och otillbörliga affärsmetoderna. Målet är att uppmana och hjälpa plattformar, sociala medier, sökmotorer och handelsplatser att bättre identifiera sådana olagliga metoder, få bort dem och förhindra att liknande metoder dyker upp på nytt.

Ladda nerPDF - 158.5 KB

Brev till plattformar och sociala medier

Den 23 mars 2020 skickade Didier Reynders, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor och konsumentskydd, ett brev till flera plattformar, sociala medier, sökmotorer och marknadsplatser för att uppmana dem att samarbeta om att ta bort bedrägerier från sina plattformar med anledning av den gemensamma ståndpunkt som godkänts av nätverket för konsumentskyddssamarbete. Plattformarna har svarat att de ska vidta åtgärder och Didier Reynders välkomnar deras besked. Kommissionen och plattformarna utbyter fortlöpande information med varandra. Du kan läsa plattformarnas svar nedan. 

Ladda nerPDF - 361.4 KB
Ladda nerPDF - 336.4 KB

Plattformarnas svar och åtgärder

Ladda nerPDF - 446.8 KB
03 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (March 2020)

Complete list.
29 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (April 2020)

Complete list.

Granskning av nätplattformar och webbannonser

Den 30 april 2020 startade nätverket för konsumentskyddssamarbete och kommissionen en omfattande granskning av coronarelaterade produkter som säljs på nätet (läs mer om granskningen). De viktigaste resultaten visar att oseriösa näringsidkare fortsätter att vilseleda konsumenter med olika typer av olagliga metoder, men att nätplattformarna försöker ta itu med problemet. Kommissionen kommer att fortsätta att uppdatera sina råd till konsumenter och näringsidkare när det behövs.

Nätverket för konsumentskyddssamarbete upprepade sin granskning i juni och de senaste resultaten visar att konsumentskyddsmyndigheterna fortfarande hittade ett betydande antal potentiellt vilseledande erbjudanden och annonser med koppling till covid-19 på flera av plattformarna. Rapporter från de större plattformsoperatörerna tyder visserligen på att antalet sådana erbjudanden har sjunkit, men konsumentskyddsmyndigheterna fortsätter att föra en nära dialog med plattformarna och är på sin vakt. 

Ladda nerPDF - 473.7 KB

Bakgrund

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder innehåller ett förbud mot otillbörliga affärsmetoder som lurar konsumenterna om de fördelar eller resultat som man förvänta sig när man använder en produkt. En näringsidkare får inte heller påstå att en produkt kan bota en sjukdom eller att produkten bara går att köpa en kort tid om det inte är sant. Om näringsidkare påstår att deras produkter kan bota en sjukdom måste de kunna bevisa att påståendet är sant. I enlighet med kraven på god yrkessed i direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktiv 2000/31/EG bör plattformsoperatörer som är verksamma i EU vidta lämpliga korrigerande åtgärder när de får reda på att olaglig verksamhet äger rum på deras webbplatser. Nätverket för konsumentskyddssamarbete utreder med stöd från EU-kommissionen potentiella överträdelser av de här reglerna och vidtar nödvändiga samordnade åtgärder.

Aktuellt