Pārskats

Visa informācija par patērētāju aizsardzības pasākumiem pret maldināšanu un negodīgu praksi īsumā ir pieejama šeit.

LejupielādētPDF - 465 KB

Padomi patērētājiem un tirgotājiem*

Patērētājiem vajadzētu būt ļoti modriem, kad viņi iepērkas tiešsaistē, bet tirgotājiem vajadzētu būt pilnībā informētiem par noteikumiem. Kā liecina nesen veiktās pārbaudes, ko veikušas nacionālās patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības (CPC) iestādes, negodīgi tirgotāji izmanto dažādus patērētāju piesaistīšanas līdzekļus, pastāv ievērojams skaits produktu, kuri tiek nepatiesi tiek piedāvāti kā Covid-19 infekcijas ārstēšanas vai novēršanas līdzekļi vai kuriem ir viltoti atbilstības sertifikāti, un dažos gadījumos krāpnieki arī izmanto piedāvājumus, lai nozagtu e-pasta adreses un paroles.

Kad patērētāji tiešsaistes platformās saskaras ar nepamatotiem vai apšaubāmiem piedāvājumiem, viņiem būtu jāizmanto platformas operatora nodrošinātie ziņošanas rīki vai jāsazinās ar kompetentajām valsts iestādēm vai patērētāju organizācijām. Eiropas Patērētāju centru tīkls (ECC) ir publicējis ar Covid-19 saistītu informāciju patērētājiem un piedāvā atbalstu patērētājiem. Sistēma Safety Gate var palīdzēt identificēt bīstamas preces, kas atklātas ES.

Patērētāji var arī meklēt vispārīgu informāciju no autoritatīviem avotiem, uz kuriem daudzi platformu un tīmekļa vietņu operatori savās tīmekļa vietnēs publicē saites, lai palīdzētu patērētājiem identificēt nepatiesu informāciju vai apgalvojumus saistībā ar Covdi-19 pandēmiju.

Kā identificēt iespējamās krāpnieciskās darbības, kad iepērkaties tiešsaistē?

ES tirgotājiem jānorāda savi identifikācijas dati un kontaktinformācija: patērētājiem būtu jāapsver iespēja iepirkties citur, ja šī informācija nav viegli pieejama.

Uzmanieties no pareizrakstības kļūdām, kā “C?V?D?19”, “cor/na?vir?s” u.c. — tās parasti izmanto, lai izvairītos no tā, ka tīmekļa vietņu operatoru algoritmi tos atklāj. Uzmanīgi izlasiet tīmekļa vietņu adreses un lapu nosaukumus un nelietojiet lapas ar sistemātiskām pareizrakstības kļūdām.

Atcerieties, ka pašlaik nav zinātnisku pierādījumu tam, ka kāds pārtikas produkts vai uztura bagātinātājs var izārstēt vai novērst Covid-19 infekcijas.

Produktiem jābūt skaidri apzīmētiem ar precīzu un saprotamu tekstuālu aprakstu: patērētājiem jābūt piesardzīgiem, ja viņi redz galvenokārt reklāmas elementus tādus kā:

 • saukļi, kas parasti saistīti ar pandēmiju, piemēram, “#sargājiet sevi”, “palieciet mājās”, “sociālā distancēšanās”;
 • vīrusa attēli blakus produkta attēlam;
 • apstiprinājumi, kas attiecas uz nosaukumu vai logotipu, no:
  • ārstiem, veselības aprūpes speciālistiem un citi ekspertiem;
  • māksliniekiem, sportistiem, blogeriem vai citām slavenībām;
  • valdības iestādēm, oficiāliem ekspertiem vai starptautiskām institūcijām;
  • ziņu vai akadēmiskiem apskatiem un rakstiem un cita autoritatīvu avotu radīta satura.

Patērētājiem būtu jāatpazīst pārdošanas metodes, praktizējot spiedienu, un jāizvairās no iekļūšanas slazdā, piemēram:

 • produkti, kas reklamēti kā “unikāla iespēja”;
 • apgalvojumi, ka produkts ir “vienīgais produkts, kas piedāvā efektīvu aizsardzību”, “vienīgais testēšanas komplekts lietošanai mājās” vai produkts, kas tiek pārdots par “zemāko cenu tirgū”;
 • apgalvojumi, kas norāda uz preces deficītu, piemēram, “pieejams tikai šodien” vai “tiek izpārdots ātri”;
 • ļoti lielas atlaides.

Tirgus apstākļus nedrīkst raksturot nepatiesi:

 • patērētājiem jābūt uzmanīgiem, ja cenas ievērojami pārsniedz līdzīgu produktu parasto cenu vai ir stipri zemākas par to;
 • patērētājiem būtu jāapmeklē vairāk nekā viena tīmekļa vietne, lai gūtu priekšstatu par vidējām cenām;
 • patērētājiem jābūt skaidram, ka dažās valstīs valdības regulē tādu produktu cenu, pēc kuriem ir augsts pieprasījums, kā aizsargājošas sejas maskas un dezinficējoši geli.

*Atjaunināts 2020. gada 26. maijā pēc rezultātiem, kas tika gūti tiešsaistes platformu un sludinājumu vērienīgā pārbaudē, kura tika sākta 2020. gada 30. aprīlī.

Kopējā nostāja

Līdz ar jaunā vīrusa izplatīšanos visā ES negodīgi tirgotāji reklamē un pārdod patērētājiem ražojumus, piemēram, aizsargmaskas, galvassegas un roku dezinfekcijas līdzekļus, kas – pēc viņu apgalvojuma – novērš saslimšanu ar infekcijas slimību vai to izārstē. Sabiedrības interesēs ir garantēt drošu tiešsaistes vidi, kurā patērētāji jūtas labi aizsargāti pret jebkādu nelikumīgu praksi, kas potenciāli apdraud viņu veselību, īpaši pašreizējās krīzes situācijā.

2020. gada 20. martā dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestādes ar Komisijas atbalstu nāca klajā ar kopējo nostāju attiecībā uz šajā sakarā visbiežāk ziņotajiem krāpšanas veidiem un negodīgu praksi Covid19 kontekstā. Mērķis ir lūgt tiešsaistes platformu operatoriem labāk identificēt šādas nelikumīgas darbības, tās reģistrēt un novērst līdzīgu darbību atkārtošanos, kā arī palīdzēt tiem šo uzdevumu īstenot.

LejupielādētPDF - 158.5 KB

Tiešsaistes platformām nosūtītās vēstules

2020. gada 23. martā komisārs jautājumos par tiesiskumu un patērētāju aizsardzību Didjē Reinderss rakstiski vērsās pie vairākām platformām, sociālajiem medijiem, meklētājprogrammām un tirdzniecības vietām ar lūgumu sadarboties cīņā ar krāpniecību to platformās pēc tam, kad sadarbības tīkls patērētāju tiesību aizsardzības jomā pieņēma kopējo nostāju. Platformas atsaucās uz komisāra Reindersa aicinājumu, un viņš atzinīgi vērtē platformu pozitīvo pieeju. Komisija un platformas turpina regulāri apmainīties ar informāciju. Varat skatīt platformu sniegtās atbildes zemāk. 

LejupielādētPDF - 361.4 KB
LejupielādētPDF - 336.4 KB

Tiešsaistes platformu atbildes, kurās norādīti veiktie pasākumi

LejupielādētPDF - 446.8 KB
03 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (March 2020)

Complete list.
29 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (April 2020)

Complete list.

Tiešsaistes platformu un reklāmu vērienīga pārbaude (skrīnings)

2020. gada 30. aprīlī sadarbības tīkls patērētāju tiesību aizsardzības jomā sāka Komisijas koordinētu vērienīgu pārbaudi (skrīningu) attiecībā uz produktiem, kas saistīti ar Covid-19 un tiek reklamēti tīmekļa vietnēs un tiešsaistes platformās. Sīkāka informācija par pārbaudi ir atrodama kopsavilkuma dokumentā zemāk. Galvenie konstatējumi liecina, ka negodīgi tirgotāji turpina maldināt patērētājus ar dažādām nelikumīgām darbībām, bet tiešsaistes platformas veic pasākumus, lai to novērstu. Komisija turpinās informēt patērētājus, sniedzot atjauninātus padomus patērētājiem un tirgotājiem, kad vien nepieciešams.

Sadarbības tīkls patērētāju tiesību aizsardzības jomā jūnijā īstenoja jaunu tiešsaistes platformu pārbaudi. Jaunākie rezultāti liecina, ka attiecīgās iestādes joprojām platformās ir konstatējušas ievērojamu skaitu potenciāli maldinošu piedāvājumu un reklāmu, kuras saistītas ar Covid-19. Lai gan lielāko platformu operatoru ziņojumi liecina, ka šādu piedāvājumu skaits ir samazinājies, CPC iestādes turpina ciešo dialogu ar šīm tiešsaistes platformām un saglabā piesardzību. 

LejupielādētPDF - 473.7 KB

Konteksts

Negodīgas komercprakses direktīva (NKD) aizliedz komercpraksi, kura maldina patērētājus par ieguvumiem vai rezultātiem, kas sagaidāmi no produkta lietošanas, vai kurā tirgotājs apgalvo, ka produkts spēj izārstēt slimību vai ir pieejams tikai uz ļoti ierobežotu laiku, lai gan patiesībā tā nav. Ja tirgotājs apgalvo, ka viņa ražojums spēj izārstēt slimību, viņam jābūt gatavam sniegt attiecīgus pierādījumus par šādu apgalvojumu precizitāti. Saskaņā ar Negodīgas komercprakses direktīvā un Direktīvā 2000/31/EK noteikto profesionālās rūpības prasību platformu operatoriem, kuri darbojas Eiropas Savienībā, jāveic piemēroti korektīvie pasākumi, ja tie uzzina par jebkādām nelikumīgām darbībām, kuras notiek to tīmekļa vietnēs. Patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības tīkls ar Eiropas Komisijas atbalstu izmeklē iespējamos šo noteikumu pārkāpumus un veic nepieciešamos koordinētos izpildes pasākumus.

Jaunumi