Apžvalga

Viskas, ką turite žinoti apie COVID-19 ir vartotojų apsaugos nuo apgavysčių ir nesąžiningos praktikos veiksmus, glaustai.

ParsisiųsdintiPDF - 465 KB

Patarimai vartotojams ir prekiautojams*

Internetu apsiperkantys vartotojai turėtų būti labai budrūs, o prekiautojai turėtų būti gerai susipažinę su taisyklėmis. Nacionalinių bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje institucijų neseniai atliktų patikrų duomenimis, nesąžiningi prekiautojai vartotojų dėmesį bando patraukti įvairiais būdais, siūloma daug produktų, neva galinčių išgydyti COVID-19 infekcinę ligą arba nuo jos apsaugoti, arba suklastotus atitikties sertifikatus turinčių produktų, o kai kuriais atvejais sukčiautojai naudodamiesi pasiūlymais vagia e. pašto adresus ir slaptažodžius.

Interneto platformose pamatę nepagrįstų arba abejotinų pasiūlymų vartotojai turėtų pasinaudoti platformos operatoriaus teikiamomis pranešimo priemonėmis arba kreiptis į kompetentingas nacionalines institucijas arba vartotojų organizacijas. Europos vartotojų centrų tinklas paskelbė vartotojams skirtos su COVID-19 susijusios informacijos ir teikia jiems paramą. Naudojantis sistema Saugos vartai galima sužinoti apie ES aptiktus pavojingus produktus.

Vartotojai taip pat gali ieškoti bendros informacijos iš patikimų šaltinių, kurių nuorodas daugelio platformų ir interneto svetainių operatorių pateikia savo interneto svetainėse, kad padėtų vartotojams atpažinti klaidingą informaciją ar teiginius, susijusius su COVID-19 pandemija.

Kaip apsiperkant internetu atpažinti galimo sukčiavimo atvejus?

Europos Sąjungoje prekiautojai privalo nurodyti savo tapatybę ir pateikti kontaktinius duomenis. Jei šią informaciją nėra lengva gauti, verčiau apsipirkite kitur.

Būkite atsargūs, jei matote tokių rašybos klaidų kaip „C?V?D?19“, „kor/na?vir?s?s“ – paprastai jų priveliama tam, kad teksto neaptiktų svetainės operatoriaus algoritmai. Atidžiai skaitykite svetainių adresus ir pavadinimus ir venkite naudotis puslapiais, kuriuose sistemingai daroma rašybos klaidų.

Atminkite, kad šiuo metu nėra jokių mokslinių įrodymų, kad koks nors maisto produktas arba maisto papildas gali išgydyti COVID-19 infekcinę ligą arba nuo jos apsaugoti.

Produktai turi būti aiškiai pažymėti – turi būti pateikiami tikslūs ir suprantami jų aprašai. Vartotojai turėtų būti atsargūs, jei mato, kad pateikta informacija – daugiausia reklaminiai elementai:

 • su pandemija dažnai siejami šūkai ir žodžių junginiai, pvz., „#nerizikuokite“, „likite namuose“, „socialinių kontaktų ribojimas“;
 • viruso paveikslėlis šalia gaminio nuotraukos;
 • patvirtinimą teikiančių toliau nurodytų asmenų, institucijų arba leidinių pavadinimai, pavardės arba logotipai:
  • gydytojų, sveikatos priežiūros specialistų ir kitų ekspertų;
  • menininkų, sportininkų, tinklaraštininkų ar kitų įžymybių;
  • valdžios institucijų, oficialių ekspertų arba tarptautinių institucijų;
  • naujienų straipsnių, akademinių apžvalgų ir kito turinio, kuris pateikiamas taip, lyg būtų iš patikimų šaltinių.

Vartotojai turėtų atpažinti spaudimo pirkti metodus ir išvengti spąstų, kai, pavyzdžiui:

 • produkto reklamoje teigiama, kad tai unikali galimybė;
 • pateikiamas teiginys, kad tai vienintelė veiksminga apsaugos priemonė, vienintelis namuose atlikti skirto testo rinkinys arba kad gaminys parduodamas už mažiausią kainą rinkoje;
 • vartojami teiginiai apie stygių, pvz., „galima įsigyti tik šiandien“, „greitai išparduodama“;
 • daromos didžiulės nuolaidos.

Teisinga informacija apie rinkos sąlygas

 • Jei kainos yra gerokai didesnės arba mažesnės už įprastinę panašių produktų kainą, vartotojai turėtų tai pamatyti.
 • Kad išsiaiškintų, kokios yra vidutinės kainos, vartotojai turėtų jas patikrinti daugiau kaip vienoje interneto svetainėje.
 • Be to, vartotojai turėtų žinoti, kad kai kurių šalių vyriausybės reguliuoja labai paklausių gaminių, pavyzdžiui, apsauginių kaukių ir (arba) rankų dezinfekantų, kainas.

*Atnaujinta 2020 m. gegužės 26 d., atsižvelgiant į 2020 m. balandžio 30 d. pradėtos interneto platformų ir reklamų atrankinės (tikslinės) patikros rezultatus.

Bendroji pozicija

Naujajam virusui plintant ES, nesąžiningi prekiautojai vartotojams reklamuoja ir parduoda produktus, tokius kaip apsauginės kaukės, kepurės ir rankų dezinfekavimo skysčiai, kurie tariamai užkerta kelią infekcijai arba ją išgydo. Visų labui svarbu užtikrinti saugią interneto aplinką, kurioje vartotojai, visų pirma dabartinės krizės keliamo nerimo sąlygomis, jaustųsi tinkamai apsaugoti nuo bet kokios neteisėtos praktikos, dėl kurios galėtų kilti grėsmė jų sveikatai.

2020 m. kovo 20 d., valstybių narių vartotojų apsaugos institucijos, remiamos Komisijos, paskelbė Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklo bendrą poziciją dėl dažniausiai pranešamų apgaulių ir nesąžiningos praktikos per COVID19 krizę. Siekiama paprašyti interneto platformų operatorių geriau nustatyti tokią neteisėtą praktiką, ją nutraukti ir užkirsti kelią panašių veiksmų pasikartojimui bei padėti jiems tai daryti.

ParsisiųsdintiPDF - 158.5 KB

Interneto platformoms išsiųstas laiškas

Priėmus Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklo patvirtintą bendrąją poziciją, 2020 m. kovo 23 d. už teisingumą ir vartotojų reikalus atsakingas Komisijos narys Didier Reyndersas raštu kreipėsi į įvairias platformas, socialinius tinklus, paieškos sistemas ir prekyvietes reikalaudamas, kad jie bendradarbiautų ir šalintų apgaules savo platformose. Platformos atsiliepė į šį bendradarbiavimo kvietimą. Komisijos narys Didier Reyndersas sveikina šį teigiamą požiūrį. Komisija ir platformos ir toliau nuolat keičiasi informacija. Su jų atsakymais galite susipažinti toliau. 

ParsisiųsdintiPDF - 361.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 336.4 KB

Interneto platformų atsakymai, įskaitant priemones, kurių imtasi

ParsisiųsdintiPDF - 446.8 KB
03 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (March 2020)

Complete list.
29 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (April 2020)

Complete list.

Interneto platformų ir reklamų atrankinė (tikslinė) patikra

2020 m. balandžio 30 d. Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas koordinuojant Komisijai pradėjo plataus masto atrankinę (tikslinę) patikrą dėl su koronavirusu susijusių produktų, reklamuotų interneto svetainėse ir platformose. Daugiau informacijos apie tikslinę patikrą galima rasti toliau pateikiamoje santraukoje. Pagrindinės išvados – nesąžiningi prekiautojai ir toliau klaidina vartotojus įvairiais neteisėtais būdais, tačiau interneto platformos imasi priemonių šiai problemai spręsti. Komisija ir toliau prireikus informuos vartotojus atnaujindama vartotojams ir prekiautojams skirtus patarimus.

Interneto platformų aukšto lygio tikslinę patikrą Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas pakartojo birželio mėn. Iš naujausių rezultatų matyti, kad vartotojų apsaugos institucijos ne vienu atveju platformose vis dar rado gana daug galimai klaidinančių pasiūlymų ir reklaminių skelbimų, susijusių su COVID-19. Nors, anot svarbiausių platformų operatorių pranešimų, tokių pasiūlymų skaičius sumažėjo, vartotojų apsaugos institucijos ir toliau su šiomis interneto platformomis palaiko glaudų dialogą ir išlieka budrios. 

ParsisiųsdintiPDF - 473.7 KB

Pagrindiniai faktai

Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva draudžiama komercinė praktika, kai vartotojai klaidinami dėl naudos ar rezultatų, kurių turi būti tikimasi naudojant produktą, arba kai prekiautojas teigia, kad produktas gali išgydyti ligą arba kad produktą galima gauti tik labai ribotą laiką, kai tai netiesa. Kai prekiautojas tvirtina, kad jo produktas gali išgydyti ligą, jis turi būti pasirengęs pateikti atitinkamus tokių teiginių tikslumą patvirtinančius įrodymus. Pagal reikalavimą dėl profesinio atidumo, nustatytą Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva ir Direktyva 2000/31/EB, ES veikiantys platformų operatoriai, kai tik sužino apie bet kokią neteisėtą veiklą jų interneto svetainėse, turėtų imtis atitinkamų taisomųjų priemonių. Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas, remiamas Europos Komisijos, tiria galimus šių taisyklių pažeidimus ir imasi būtinų koordinuotų vykdymo užtikrinimo priemonių.

Naujausia