Pregled

Sažete informacije o mjerama zaštite potrošača od prijevara i nepoštenih praksi u vezi s bolešću COVID-19.

PreuzimanjePDF - 465 KB

Savjeti potrošačima i trgovcima*

Potrošači bi trebali biti vrlo oprezni pri kupovanju na internetu, a trgovci bi trebali dobro znati pravila. Kako su pokazale provjere koje su nedavno provela nacionalna tijela za suradnju u zaštiti potrošača (u okviru CPC-a), nepošteni trgovci koriste se različitim sredstvima za privlačenje potrošača, znatan je broj proizvoda koji se predstavljaju s lažnim tvrdnjama da mogu izliječiti ili spriječiti bolest COVID-19 ili imaju lažnu potvrdu o sukladnosti, a neki prevaranti koriste se ponudama i za krađu e-adresa i lozinki.

Ako potrošači naiđu na nepotkrijepljene ili sumnjive ponude na internetskim platformama, trebali bi se poslužiti alatima za prijavu koje operator platforme nudi ili se obratiti nadležnim nacionalnim tijelima ili organizacijama za zaštitu potrošača. Mreža europskih centara za zaštitu potrošača objavila je informacije za potrošače povezane s bolešću COVID-19 i pruža potporu potrošačima. I sustav Safety Gate može pomoći u utvrđivanju opasnih proizvoda u EU-u.

Potrošači mogu potražiti opće informacije i iz vjerodostojnih izvora na koje brojni operatori internetskih stranica i platformi upućuju poveznicama na svojim stranicama kako bi potrošačima pomogli u prepoznavanju lažnih informacija ili tvrdnji u vezi s pandemijom bolesti COVID-19.

Kako prepoznati moguće prijevare pri kupovanju na internetu?

Trgovci u EU-u moraju navesti svoj identitet i podatke za kontakt: ako te informacije nisu lako dostupne, potrošači bi trebali razmotriti kupnju negdje drugdje.

Oprez kad se jave pogreške u pisanju kao što su „C?V?D?19” ili „cor/na?vir?s”: one se često namjerno koriste kako bi se izbjeglo otkrivanje s pomoću algoritama operatora internetskih stranica. Treba pažljivo čitati adrese i naslove stranica te izbjegavati stranice sa sustavnim pogreškama u pisanju.

Treba imati na umu da trenutačno ne postoje znanstveni dokazi da se bilo kojom hranom ili dodatkom prehrani može izliječiti ili spriječiti bolest COVID-19.

Proizvodi moraju biti jasno označeni preciznim i razumljivim tekstualnim opisima: potrošači bi trebali biti oprezni kad vide pretežno promotivne elemente kao što su:

 • slogani povezani s pandemijom, npr. „#pripazi na sigurnost”, „ostani kod kuće”, „ograničavanje socijalnih kontakata”
 • slike virusa pored slike proizvoda
 • potvrde, s imenom ili logotipom
  • liječnika, zdravstvenih djelatnika ili drugih stručnjaka
  • umjetnika, sportaša, blogera ili drugih poznatih osoba
  • državnih tijela, stručnjaka ili međunarodnih institucija
  • iz novinskih članaka, akademskih recenzija i drugih tekstova iz navodno vjerodostojnih izvora.

Potrošači bi trebali prepoznati tehnike prodaje koje se služe pritiskom i paziti da ne padnu u zamku kada vide:

 • proizvode koji se oglašavaju kao „jedinstvena prilika”
 • tvrdnje da je proizvod „jedini proizvod koji nudi djelotvornu zaštitu” ili „jedini pribor za testiranje kod kuće” ili da se prodaje po „najnižoj cijeni na tržištu”
 • izraze kojima se naglašava žurnost, kao što su „samo danas” ili „zalihe brzo nestaju”
 • vrlo visoke popuste.

Tržišni uvjeti ne bi smjeli biti lažno prikazani:

 • potrošači bi trebali prepoznati cijene koje su znatno više ili niže od uobičajenih cijena sličnih proizvoda
 • potrošači bi trebali pregledati više internetskih stranica kako bi dobili uvid u prosječne cijene
 • potrošači bi trebali znati da u nekim zemljama vlade i reguliraju cijene proizvoda za kojima postoji velika potražnja, kao što su zaštitne maske i/ili gelovi za dezinfekciju.

*Ažurirano 26. svibnja 2020. u skladu s rezultatima provjere („pregleda”) internetskih platformi i oglasa koja je pokrenuta 30. travnja 2020.

Zajedničko stajalište

Kako se novi virus širi diljem EU-a, nepošteni trgovci potrošačima oglašavaju i prodaju proizvode kao što su zaštitne maske, kape i sredstva za dezinfekciju ruku kojima se navodno sprječava ili liječi zaraza. U općem je interesu, pogotovo u kontekstu zabrinutosti uzrokovane trenutačnom krizom, zajamčiti sigurno internetsko okruženje, u kojem se potrošači osjećaju zaštićeno od svih nezakonitih praksi koje bi im mogle ugroziti zdravlje.

Tijela država članica za zaštitu potrošača (u okviru CPC-a) izdala su uz potporu Komisije 20. ožujka 2020. Zajedničko stajalište Mreže za suradnju u zaštiti potrošača (CPC) o najčešćim prijevarama i nepoštenim praksama u kontekstu bolesti COVID-19. Cilj je zatražiti od operatora internetskih platformi te im pomagati da intenzivnije rade na prepoznavanju takvih nezakonitih praksi, uklanjaju ih i sprječavaju pojavu sličnih praksi.

PreuzimanjePDF - 158.5 KB

Dopis poslan internetskim platformama

Povjerenik za pravosuđe i potrošače Didier Reynders poslao je 23. ožujka 2020. dopis nizu platformi, društvenih medija, tražilica i trgovina kako bi zatražio suradnju u suzbijanju prijevara na platformama, u skladu sa zajedničkim stajalištem Mreže za suradnju u zaštiti potrošača. Platforme su odgovorile na taj poziv na suradnju i povjerenik Reynders pozdravlja njihov pozitivan stav. Komisija i platforme i dalje redovito razmjenjuju informacije. Odgovori platformi navedeni su u nastavku. 

PreuzimanjePDF - 361.4 KB
PreuzimanjePDF - 336.4 KB

Odgovori internetskih platformi, uključujući poduzete mjere

PreuzimanjePDF - 446.8 KB
03 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (March 2020)

Complete list.
29 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (April 2020)

Complete list.

Provjera („pregled”) internetskih platformi i oglasa

Mreža za suradnju u zaštiti potrošača pokrenula je 30. travnja 2020. uz koordinaciju Komisije opsežnu provjeru („pregled”) proizvoda povezanih s koronavirusom koji se oglašavaju na internetskim stranicama i internetskim platformama. Više pojedinosti o pregledu dostupno je u Sažetku u nastavku. Glavni rezultati pokazuju da nepošteni trgovci i dalje obmanjuju potrošače raznim nezakonitim praksama, ali internetske platforme poduzimaju mjere za rješavanje tog problema. Komisija će i dalje kad god je to potrebno pružati potrošačima i trgovcima ažurirane savjete.

Mreža za suradnju u zaštiti potrošača ponovno je provela pregled internetskih platformi na visokoj razini u lipnju, a najnoviji rezultati pokazuju da su tijela za suradnju u zaštiti potrošača na platformama ponovno otkrila brojne potencijalno obmanjujuće ponude i oglase povezane s bolešću COVID-19. Dok izvješća operatora glavnih platformi upućuju na to da se broj takvih ponuda smanjio, tijela za suradnju u zaštiti potrošača nastavljaju dijalog s tim internetskim platformama te su i dalje na oprezu. 

PreuzimanjePDF - 473.7 KB

Kontekst

Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi zabranjuju se poslovne prakse kojima se potrošače zavarava o koristima i rezultatima koji se mogu očekivati od uporabe proizvoda; ili npr. neistinite tvrdnje trgovca da proizvod može izliječiti bolest ili da je proizvod dostupan samo tijekom vrlo ograničenog vremena. Ako trgovac tvrdi da njegov proizvod može izliječiti određenu bolest, mora moći potkrijepiti točnost te tvrdnje relevantnim dokazima. U skladu sa zahtjevom profesionalne pažnje iz Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi i Direktive 2000/31/EZ operatori platformi koji djeluju u EU-u trebali bi poduzeti odgovarajuće korektivne mjere kad god saznaju za neku nezakonitu aktivnost koja se odvija na njihovim internetskim stranicama. Mreža za suradnju u zaštiti potrošača uz potporu Europske komisije istražuje moguće povrede tih pravila i poduzima potrebne koordinirane izvršne mjere.

Aktualno