Ülevaade

Lühiülevaade sellest, mida peate teadma tarbijakaitse kohta COVID-19 puhangu kontekstis, et kaitsta ennast pettuse ja ebaausate tavade eest.

Laadi allaPDF - 465 KB

Nõuanded tarbijatele ja kauplejatele*

Tarbijad peaksid olema internetist oste tehes väga ettevaatlikud ning kauplejad peaksid olema eeskirjadega täielikult kursis. Tarbijakaitsealase koostöö võrgustikku kuuluvate riiklike asutuste hiljuti tehtud kontrollid on näidanud, et ebaausad kauplejad kasutavad tarbijate ligimeelitamiseks mitmesuguseid vahendeid ning et on märkimisväärne hulk tooteid, mille kohta väidetakse, et need aitavad ravida või ennetada COVID-19 nakkust, kuigi see tegelikult pole tõsi. Samuti esitatakse toodete kohta võltsvastavussertifikaate. Mõnel juhul kasutavad petturid tootepakkumisi, et varastada e-posti aadresse ja salasõnu.

Kui tarbija satub veebiplatvormil alusetutele või kahtlastele pakkumistele, peaks ta sellest platvormi vahendeid kasutades teatama või võtma ühendust riikliku pädeva asutuse või tarbijakaitseametiga. Euroopa tarbijakeskuste võrgustik edastab tarbijatele COVID-19 kohta teavet ja pakub neile tuge. Veebisait „Safety Gate“ sisaldab teavet ELis tuvastatud ohtlike toodete kohta.

Tarbijad võivad üldist teavet otsida ka usaldusväärsetest allikatest, millele paljud platvormi ja veebisaidi haldajad oma veebisaitidel viitavad, et aidata tarbijatel ära tunda seoses COVID-19 pandeemiaga esitatavat väärinfot või valeväiteid.

Kuidas veebis oste tehes aru saada, et tegu võib olla pettusega?

ELis peavad kauplejad esitama oma nime ja kontaktandmed: tarbijad peaksid kaaluma ostude tegemist mujalt, kui see teave ei ole kergesti leitav.

Olge tähelepanelik kirjavigade suhtes, näiteks “C?V?D?19”, “cor/na?vir?s”: neid kasutatakse tavaliselt seepärast, et veebisaidi haldajate algoritmid ei suuda neid vigadena tuvastada. Lugege hoolikalt veebiaadresse ja veebilehtede pealkirju ning ärge kasutage veebilehti, millel kirjavead esinevad süstemaatiliselt.

Pidage meeles, et praegu puuduvad teaduslikud tõendid selle kohta, et mis tahes toit või toidulisand võiks ravida või ennetada COVID-19 nakkust.

Toodet kirjeldav tekst peab olema selge, täpne ja arusaadav: tarbijad peaksid olema ettevaatlikud, kui toote puhul kasutatakse peamiselt selliseid reklaamivõtteid nagu

 • pandeemia puhul tavaliselt kasutatavad loosungid, nt „#stay safe“, „stay at home“, „social distancing“;
 • pilt viirusest toote pildi kõrval;
 • nimed või logod, mis viitavad heakskiidule järgmistest allikatest:
  • arstid, tervishoiutöötajad, muud eksperdid;
  • kunstnikud, sportlased, blogijad, muud kuulsused;
  • valitsusasutused, ametlikud eksperdid või rahvusvahelised asutused;
  • uudised, akadeemilised ülevaated, muu väidetavalt usaldusväärne allikas.

Tarbijad peaksid aru saama, millal neile avaldatakse ostusurvet, ja vältima lõksu langemist. Olge ettevaatlik järgmiste toodete puhul:

 • tooted, mida reklaamitakse kui ainukordset võimalust;
 • tooted, mille kohta väidetakse järgmist: „ainus toode, mis pakub tõhusat kaitset“, „ainus koduseks kasutamiseks mõeldud testikomplekt“ või „turu madalaim hind“;
 • tooted, mida on väidetavalt piiratud kogus („ainult täna“, „ainult kuni kaupa jätkub“ vms);
 • tooted, mida pakutakse väga suure allahindlusega.

Turutingimusi ei tohi esitada valesti:

 • tarbijad peaksid olema teadlikud hindadest, mis on oluliselt kõrgemad või madalamad sarnaste toodete tavalisest hinnast;
 • tarbijad peaksid tutvuma rohkem kui ühe veebisaidi teabega, et kontrollida, milline on keskmine hind;
 • tarbijad peaksid olema teadlikud sellest, et mõnes riigis reguleerib valitsus suure nõudlusega toodete, näiteks kaitsemaskide ja/või desinfitseerimisgeelide hinda.

*Ajakohastatud 26. mail 2020 pärast 30. aprillil 2020 alustatud veebiplatvormide ja reklaamide lauskontrolli tulemusi.

Ühine seisukoht

Samal ajal kui uus viirus ELis levib, reklaamivad ja müüvad ebaausad kauplejad tarbijatele tooteid, nagu kaitsemaskid, mütsid ja vahendid käte desinfitseerimiseks, mis haigust väidetavalt ära hoiavad või ravivad. Üldsuse huvides tuleb tagada turvaline veebikeskkond – eriti praeguse kriisi põhjustatud stressiolukorras –, kus tarbijad tunnevad, et neil on kindel kaitse ebaseaduslike tavade eest, mis võivad olla ohtlikud nende tervisele.

20. märtsil 2020 esitasid liikmesriikide tarbijakaitseametid, keda toetas komisjon, tarbijakaitsealase koostöö võrgustiku ühise seisukoha seoses COVID-19ga, kus on loetletud kõnealuse kontekstiga seotud pettused ja ebaõiglased tavad, millest on kõige sagedamini teatatud. Selle eesmärk on kutsuda veebiplatvormide haldajaid üles selliseid ebaseaduslikke tavasid kindlaks tegema, takistama ja nende kordumist vältima ning neid seejuures abistada.

Laadi allaPDF - 158.5 KB

Veebiplatvormidele saadetud kirjad

23. märtsil 2020 kirjutas õigus- ja tarbijaküsimuste volinik Didier Reynders tarbijakaitsealase koostöö võrgustiku ühist seisukohta järgides mitmetele platvormide, sotsiaalmeedia saitide, otsingumootorite ja kauplemiskohtade haldajatele ja palus neil teha koostööd nende platvormidelt pettuste kõrvaldamiseks. Platvormid tulid vastu volinik Reyndersi soovile koostööd teha ning volinikul on nende positiivse lähenemisviisi üle hea meel. Komisjon ja platvormid vahetavad pidevalt korrapäraselt teavet. Platvormide vastused leiate siit. 

Laadi allaPDF - 361.4 KB
Laadi allaPDF - 336.4 KB

Veebiplatvormide vastused, sh võetud meetmed

Laadi allaPDF - 446.8 KB
03 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (March 2020)

Complete list.
29 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (April 2020)

Complete list.

Veebiplatvormide ja reklaamide lauskontroll

30. aprillil 2020 algatas tarbijakaitsealase koostöö võrgustik komisjoni koordineerimisel veebisaitidel ja -platvormidel reklaamitavate koroonaviirusega seotud toodete ulatusliku läbivaatamise (nn lauskontrolli). Lisateavet lauskontrolli kohta leiate allpool esitatud kokkuvõtlikust dokumendist. Peamised tulemused näitavad, et ebaausad kauplejad eksitavad tarbijaid jätkuvalt mitmesuguste ebaseaduslike tavadega, kuid veebiplatvormid võtavad selle probleemi lahendamiseks meetmeid. Komisjon jätkab vajaduse korral tarbijate teavitamist, andes tarbijatele ja kauplejatele ajakohastatud nõu.

Tarbijakaitsealase koostöö võrgustik kordas kõrgetasemelist veebiplatvormide lauskontrolli juunis ja selle viimased tulemused näitavad, et tarbijakaitseametid leidsid veebiplatvormidelt paljudel juhtudel siiski märkimisväärsel arvul COVID-19ga seotud potentsiaalselt eksitavaid pakkumisi ja reklaami. Kuigi suuremate platvormide haldajad leiavad, et selliste pakkumiste arv on vähenenud, jätkavad tarbijakaitseametid tihedat dialoogi asjaomaste platvormidega ning säilitavad valvsuse. 

Laadi allaPDF - 473.7 KB

Taustteave

Ebaausate kaubandustavade direktiivi kohaselt on keelatud kaubandustavad, mille puhul petetakse tarbijaid seoses toote kasutamisest oodatava kasu või tulemusega, ning kaupleja väited, et toode suudab ravida teatavat haigust või et toode on saadaval ainult väga piiratud aja jooksul, kui see tegelikult pole nii. Kui kaupleja väidab, et toode suudab haigust ravida, peab ta olema valmis esitama adekvaatse teabe oma väidete õigsuse kohta. Vastavalt ebaausate kaubandustavade direktiivi ja direktiivi 2000/31/EL kohasele ametialase hoolikuse nõudele peaksid ELis tegutsevad platvormide haldajad võtma asjakohaseid parandusmeetmeid alati, kui neile saab teatavaks nende veebisaitidel toimuv ebaseaduslik tegevus. Tarbijakaitsealase koostöö võrgustik, keda abistab Euroopa Komisjon, uurib nende normide võimalikku rikkumist ja võtab vajalikud koordineeritud meetmed täitmise tagamiseks.

Viimati lisatud