Oversigt

Kort om alt hvad du har brug for at vide om indsatsen for at beskytte forbrugerne mod svindelnumre og urimelig praksis i forbindelse med covid-19.

DownloadPDF - 465 KB

Råd til forbrugere og forhandlere*

Forbrugerne bør være på vagt, når de handler på nettet, og de erhvervsdrivende bør være fuldt opmærksomme på reglerne. Den seneste kontrol, der er foretaget af de nationale forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, har vist, at handlende, der bevæger sig på kanten af loven, bruger forskellige metoder til at tiltrække kunder, og at et betydeligt antal produkter fejlagtigt præsenteres som middel til at helbrede eller forhindre covid-19, eller at de handlende benytter falske overensstemmelsescertifikater. I nogle tilfælde benytter svindlere også onlinetilbud til at stjæle e-mailadresser og passwords.

Når forbrugerne støder på ikke-underbyggede eller tvivlsomme påstande på en onlineplatform, henstiller vi til, at de benytter platformens mulighed for at indberette useriøst og ulovligt indhold eller kontakter de relevante nationale myndigheder eller forbrugerorganisationer. Netværket af europæiske forbrugercentre (ECC) har offentliggjort forbrugeroplysninger i forbindelse med covid-19 og yder støtte til forbrugerne. Safety Gate kan hjælpe med at identificere farlige varer, der opdages i EU.

Som forbruger kan du også søge efter generelle oplysninger fra pålidelige kilder, som mange platforme og websites har links til, for at hjælpe forbrugerne med at identificere falske oplysninger eller påstande i forbindelse med covid-19-pandemien.

Hvordan kan man identificere potentielt bedrageri, når man handler på nettet?

I EU skal de erhvervsdrivende oplyse deres identitet og kontaktoplysninger: forbrugerne bør overveje at købe ind et andet sted, hvis disse oplysninger ikke er let tilgængelige.

Vær på vagt, hvis du ser stavefejl som f.eks. "C?V?D?19" eller "cor/na?vir?s": de anvendes ofte bevidst for at undgå, at websiteoperatørernes algoritmer opdager dem. Læs webadresser og -titler omhyggeligt og undgå at bruge sider med systematiske stavefejl.

Husk, at der i øjeblikket ikke findes nogen videnskabelig dokumentation for, at eventuelle fødevarer eller kosttilskud kan helbrede eller forhindre covid-19.

Produkterne skal være tydeligt identificeret med præcise og forståelige tekstbeskrivelser: forbrugerne bør være forsigtige, når de hovedsagelig ser salgsfremmende elementer som:

 • slogans, der ofte bruges om pandemien, f.eks. #stay safe, #stay at home, #social distancing
 • billeder af et virus ved siden af billedet af produktet
 • påtegninger med navn eller logo fra:
  • læger, sundhedspersonale og andre eksperter
  • kunstnere, sportsudøvere, bloggere eller andre berømtheder
  • offentlige myndigheder, officielle eksperter eller internationale institutioner
  • nyhedsartikler, akademiske undersøgelser og andet indhold, der præsenteres, som om de stammer fra autoritative kilder

Forbrugerne bør kunne identificere aggressive salgsmetoder og undgå at gå i fælden, f.eks.:

 • når produkter anprises som en "enestående mulighed"
 • når det hævdes, at et produkt er "det eneste produkt, der yder effektiv beskyttelse", "det eneste testsæt til brug i hjemmet" eller "den laveste pris på markedet";
 • når det hævdes, at der er knaphed på et produkt ved f.eks. at skrive "kun i dag" eller "kun få tilbage".
 • når der gives meget store rabatter.

Markedsvilkårene bør ikke præsenteres på en vildledende måde:

 • forbrugerne bør være særlig på vagt over for priser, der ligger et godt stykke over eller under den normale pris for lignende produkter.
 • forbrugerne bør kontrollere mere end ét website for at få et indtryk af de gennemsnitlige priser
 • og forbrugerne bør være opmærksomme på, at regeringerne i nogle lande faktisk har reguleret prisen for produkter med stor efterspørgsel, f.eks. beskyttelsesmasker og/eller håndsprit.

*Ajourført den 26. maj 2020 efter resultaterne af den screening af onlineplatforme og reklamer, der blev lanceret den 30. april 2020.

Fælles holdning

Efterhånden som det nye virus spredes i hele EU, er useriøse firmaer begyndt at reklamere for og sælge produkter som f.eks. beskyttelsesmasker, operationshuer og hånddesinfektion til almindelige forbrugere og hævde, at de forebygger eller helbreder infektioner. Det er i alles interesse at garantere et sikkert onlinemiljø, hvor forbrugerne, navnlig i forbindelse med den nuværende krise, føler sig godt beskyttet mod enhver form for ulovlig praksis, der potentielt kan bringe deres sundhed i fare.

Den 20. marts 2020 udsendte EU-landenes myndigheder for forbrugerbeskyttelse — med støtte fra Kommissionen — en fælles holdning til covid-19 om de fleste former for svindel og urimelig praksis i denne forbindelse. Formålet er at anmode onlineplatformsoperatørerne om deres hjælp og gøre det lettere for dem at identificere sådanne ulovlige reklamer, fjerne dem og forhindre tilsvarende svindel i at dukke op igen.

DownloadPDF - 158.5 KB

Brev til onlineplatforme

Den 23. marts 2020 skrev kommissær for retlige anliggender og forbrugere, Didier Reynders, til en række platforme, sociale medier, søgemaskiner og onlinemarkedspladser og bad dem medvirke til at fjerne svindelagtigt indhold fra deres platforme i overensstemmelse med den fælles holdning fra EU-netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde. Platformene har besvaret opfordringen til samarbejde, og kommissær Reynders er tilfreds med deres positive holdning. Kommissionen og platformene udveksler fortsat regelmæssigt informationsudveksling. Du kan se deres svar nedenfor. 

DownloadPDF - 361.4 KB
DownloadPDF - 336.4 KB

Svar fra onlineplatforme, herunder deres foranstaltninger

DownloadPDF - 446.8 KB
03 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (March 2020)

Complete list.
29 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (April 2020)

Complete list.

Screening af onlineplatforme og reklamer

Den 30. april 2020 iværksatte netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde under Kommissionens koordinering en omfattende screening af covid-19-relaterede produkter, der blev udbudt på websites og onlineplatforme. Du kan læse mere om screeningen i det sammenfattende dokument nedenfor. De vigtigste resultater viser, at erhvervsdrivende, der bevæger sig på kanten af loven, fortsat vildleder forbrugerne med en række forskellige former for ulovlig praksis, men onlineplatformene prøver at løse dette problem. Kommissionen vil fortsat holde forbrugerne orienteret, når det er nødvendigt, med ajourført rådgivning til forbrugere og erhvervsdrivende.

Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde gentog screeningen på højt plan i juni, og de seneste resultater viser, at myndighederne i forbrugerbeskyttelsessamarbejdet i en række tilfælde stadig fandt et betydeligt antal potentielt vildledende tilbud og reklamer i forbindelse med covid-19 på platforme. Selv om rapporter fra de største platformsoperatører tyder på, at antallet af sådanne tilbud er faldet, fortsætter myndighederne i forbrugerbeskyttelsessamarbejdet den tætte dialog med disse onlineplatforme og forbliver på vagt. 

DownloadPDF - 473.7 KB

Baggrund

Direktivet om urimelig handelspraksis forbyder forhandlere at vildlede forbrugerne om fordelene ved brugen af et produkt eller de resultater, der kan forventes ved brugen af et produkt. Forhandlere må heller ikke hævde, at et produkt kan helbrede en sygdom, eller at det kun er tilgængeligt i meget begrænset tid, hvis det ikke er sandt. Hvis en forhandler hævder, at et produkt kan helbrede en sygdom, må firmaet kunne fremlægge relevant dokumentation for rigtigheden af en sådan påstand. I overensstemmelse med kravet om erhvervsmæssig diligenspligt i henhold til direktivet om urimelig handelspraksis og direktiv 2000/31/EF, skal platformsoperatører, der er aktive i EU, træffe passende foranstaltninger for at rette op på det, når de bliver opmærksomme på ulovlige aktiviteter, der finder sted på deres websteder. Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde undersøger med støtte fra Europa-Kommissionen potentielle overtrædelser af disse regler og træffer de nødvendige koordinerede foranstaltninger til at håndhæve reglerne.

Seneste