Shrnutí

Vše, co potřebujete vědět o opatřeních na ochranu spotřebitele a proti podvodům a nekalým praktikám v souvislosti s COVID-19.

StáhnoutPDF - 465 KB

Pokyny pro spotřebitele a obchodníky*

Spotřebitelé by při nakupování na internetu měli být vysoce obezřetní a obchodníci by měli přesně vědět, jakými pravidly se online nákupy řídí. Nedávné kontroly prováděné vnitrostátními orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele ukázaly, že nepoctiví obchodníci používají k přilákání spotřebitelů různé prostředky. Online se objevuje značný počet přípravků, které jsou nepravdivě prezentovány jako schopné infekci COVID-19 vyléčit či jí zabránit nebo jsou opatřeny falešnými certifikáty shody. V některých případech podvodníci rovněž nabídek využívají k získání e-mailových adres a hesel.

V případech, kdy spotřebitelé na internetových platformách narazí na nedoložené či pochybné informace, by měli vždy pomocí nástrojů, které provozovatelé platforem poskytují, takové informace nahlásit, popř. v této věci kontaktovat příslušné vnitrostátní orgány či organizace spotřebitelů. Síť evropských spotřebitelských center (ESC) zveřejnila informace pro spotřebitele, věnované speciálně problematice COVID-19, a nabízí jim poradenství. Nebezpečné zboží, které se objevilo v EU, uvádějí stránky Safety Gate.

Spotřebitelé mohou rovněž využít obecné informace ze spolehlivých zdrojů, na které na svých internetových stránkách odkazuje mnoho provozovatelů platforem a internetových stránek, aby spotřebitelům pomohli rozpoznat nesprávné informace nebo tvrzení týkající se pandemie COVID-19.

Jak odhalit případné podvody při nakupování online?

V EU musí obchodníci sdělit svou totožnost a poskytnout kontaktní údaje: spotřebitelé by měli zvážit, zda nenakoupit jinde, pokud tyto informace nejsou snadno dostupné.

Zpozorněte, pokud uvidíte pravopisné chyby jako „C?V?D?19“, „cor/na?vir?“: jejich pomocí lze snadno obejít detekční systémy v rámci algoritmů zavedených provozovateli internetových stránek. Znění internetových adres a názvy stránek čtěte pozorně. Stránkám, kde se systematicky objevují pravopisné chyby, se vyhněte.

Nezapomeňte, že v současné době neexistuje žádný vědecký důkaz o tom, že by jakékoli potraviny nebo doplňky stravy mohly vyléčit onemocnění COVID-19 nebo koronavirové infekci předejít.

Produkty musí být jasně označeny přesným a srozumitelným textovým popisem: spotřebitelé by měli být opatrní, pokud budou převládat reklamní prvky jako:

 • slogany a výrazy obvykle spojené s pandemií, např. „#stay safe“, „zůstaňte doma“, „sociální odstup“ apod.
 • obrázek viru vedle obrazu výrobku
 • doporučení produktu určitého názvu nebo s určitým logem ze strany
  • lékařů, dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborníků
  • umělců, sportovců, blogerů či jiných známých osobností
  • orgánů veřejné moci, oficiálně uznávaných odborných kruhů nebo mezinárodních institucí
  • článků z tisku, posudků akademických institucí nebo jiného obsahu vydávajícího se za spolehlivé zdroje

Spotřebitelé by měli rozpoznat nátlakové prodejní metody a předejít tomu, aby se nachytali na triky typu:

 • koupě daného produktu údajně představuje „jedinečnou příležitost“
 • jde prý o „jediný“ produkt, „který poskytuje skutečnou ochranu“, „jedinou testovací soupravu, kterou lze použít i doma“ atp. nebo se daný produkt prodává za „nejnižší cenu na trhu“
 • zdůrazňuje se údajná nedostatkovost zboží nebo omezená dostupnost jeho nabídky, např. „nabídka platná pouze dnes“, „již poslední kusy“
 • velmi výrazné slevy

Tržní podmínky by neměly být prezentovány lživě. Spotřebitelé:

 • by měli poznat případy, kdy se ceny pohybují značně nad, anebo pod běžnou cenou podobných výrobků
 • by si měli prohlédnout více prodejních stránek, aby získali představu, jaké jsou průměrné ceny za daný produkt
 • by měli také vědět, že v některých zemích vláda nařídila prodej vysoce žádaných produktů, jako jsou ochranné roušky nebo dezinfekční gely, za regulovanou cenu

* Aktualizováno 26. května 2020 na základě výsledků hromadné kontroly (tzv. sweepu) online platforem a reklamy, zveřejněných dne 30. dubna 2020.

Společný postoj

Koronavirus se nepřestává šířit po celé EU a toho začínají využívat nepoctiví obchodníci, kteří inzerují a prodávají spotřebitelům ochranné roušky, masky, další ochranné oděvy a prostředky k dezinfekci rukou, jež údajně infekci brání nebo ji léčí. Zajistit bezpečné online prostředí, v němž budou spotřebitelé, zejména v souvislosti s potížemi způsobenými současnou zdravotní krizí, dobře chráněni proti jakýmkoli nezákonným a/nebo zdraví ohrožujícím praktikám, je v obecném zájmu.

20. března 2020 vydaly vnitrostátní orgány odpovědné za ochranu spotřebitele za podpory Komise společný postoj týkající se nejčastěji hlášených podvodů a nekalých praktik v souvislosti s pandemií COVID-19. Provozovatelé online platforem se žádají, aby spolupracovali při identifikaci těchto nezákonných praktik a při jejich odstraňování a aby bránili jejich opakování či napodobování.

StáhnoutPDF - 158.5 KB

Dopisy zaslané online platformám

23. března 2020 se eurokomisař odpovědný za oblast spravedlnosti a ochrany spotřebitele Didier Reynders v návaznosti na společný postoj schválený sítí pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele písemně obrátil na vybrané online platformy, sociální média, vyhledávače a online tržiště a požádal je o spolupráci při odstraňování podvodného obsahu z jejich stránek. Platformy na výzvu ke spolupráci odpověděly a komisař Reynders vítá jejich pozitivní přístup. Komise s nimi nadále pokračuje v pravidelné výměně informací. Jejich odpovědi najdete níže. 

StáhnoutPDF - 361.4 KB
StáhnoutPDF - 336.4 KB

Odpovědi online platforem včetně přijatých opatření

StáhnoutPDF - 446.8 KB
03 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (March 2020)

Complete list.
29 April 2020Justice and Consumers

Detailed replies provided by the platforms (April 2020)

Complete list.

Screening online platforem a reklam

30. dubna 2020 zahájila síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele rozsáhlý screening produktů, které souvisejí s koronavirem a jsou propagovány na internetových stránkách a online platformách. Tuto hromadnou kontrolu koordinovala Komise. Podrobnosti o kontrolní akci najdete v souhrnném dokumentu níže. Z hlavních zjištění kontroly vyplývá, že nepoctiví obchodníci nadále využívají celou řadu nezákonných postupů, jimiž uvádějí spotřebitele v omyl, ale online platformy proti nim zakročují. Komise bude i nadále v případě potřeby poskytovat spotřebitelům a obchodníkům aktualizované informace.

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele v červnu zopakovala kontrolní akci online platforem koordinovanou na vysoké úrovni. Její aktuální výsledky ukazují, že orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele nadále v řadě případů zjišťují na online platformách značný počet zavádějících nabídek a reklam v souvislosti s pandemií COVID-19. Zatímco ze zpráv hlavních provozovatelů platforem vyplývá, že počet takových nabídek poklesl, orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele pokračují v úzkém dialogu s těmito online platformami a zůstávají bdělé. 

StáhnoutPDF - 473.7 KB

Souvislosti

Směrnice o nekalých obchodních praktikách zakazuje takové obchodní praktiky, které spotřebitele uvádějí v omyl ohledně přínosů nebo očekávaných výsledků používání výrobku; nebo pokud obchodník tvrdí, že produkt je schopen vyléčit určité onemocnění nebo že je přípravek k dispozici pouze po velmi omezenou dobu a ve skutečnosti tomu tak není. Pokud obchodník tvrdí, že jeho výrobek je schopen vyléčit určité onemocnění, musí být připraven předložit důkazy o pravdivosti takových tvrzení. V souladu s požadavkem tzv. náležité profesionální péče – podle směrnice o nekalých obchodních praktikách a směrnice 2000/31/ES – musejí provozovatelé platforem působící v EU přijmout vhodná nápravná opatření vždy, dozví-li se o jakékoli protiprávní činnosti, k níž dochází na jejich internetových stránkách. Za podpory Evropské komise prošetří síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele porušení těchto pravidel a přijme nezbytná koordinovaná donucovací opatření.

Novinky