Пътуване със самолет

Органите за СОЗП работят непрекъснато с Комисията за защита на правата на потребителите в рамките на въздушния транспорт.

Резервиране на настаняване

След диалог с органите за СОЗП редица доставчици на онлайн услуги за резервации на настаняване поеха ангажимент да променят начина, по който представят офертите.

Чести капани и измами за потребителите

Органите за СОЗП работят за защита на потребителите там, където те са обект на лоши практики като измами, злоупотреби и капани за абонаменти.

Дизелгейт

След скандала „Дизелгейт“ органите за СОЗП постоянно работят за гарантиране на справедливо обезщетение за всички засегнати потребители.

Пазари и цифрови услуги

Предвид нарастващия брой на потребителите, които използват онлайн пазари и цифрови услуги, органите за СОЗП помагат да се гарантира, че търговците спазват законодателството на ЕС за защита на потребителите.

Други пътнически услуги

Органите за СОЗП помагат за гарантиране на правата на потребителите, независимо дали пътуват с кораб, влак или автомобил.

Социални медии и търсачки

Тъй като социалните медии и търсачките играят ключова роля в цифровия преход, органите за СОЗП помагат за защитата на потребителите от нови рискове.

Разлики в качеството

Органите за СОЗП помагат да се разследват практиките, свързани с разлики в качеството на продуктите, които заблуждават потребителите.