Op deze pagina

Google

De zoekmachine google geeft na een zoekopdracht steeds vaker direct commerciële aanbiedingen, vooral wat betreft hotels en vluchten. De Commissie en de SBC-autoriteiten, onder leiding van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt het Belgische directoraat-generaal Economische Inspectie vragen Google om duidelijk te maken wanneer het optreedt als directe verkoper of tussenpersoon en om de naleving van het EU-recht in het algemeen voor zijn verschillende diensten te verbeteren.
 
De Commissie zal de nationale consumentenautoriteiten ondersteunen bij de evaluatie van het antwoord van Google, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele toezeggingen om hun websites en diensten te veranderen. Als de toezeggingen van Google niet voldoende worden geacht, zal er een follow-updialoog plaatsvinden. De nationale autoriteiten kunnen uiteindelijk besluiten om sancties op te leggen.
 
Problemen die de SBC-autoriteiten hebben vastgesteld

  • Geoblocking: De app-versie van de Google Play Store mag geen geoblocking gebruiken.
  • Transparante ranking van zoekresultaten: Google moet duidelijk uitleggen hoe de zoekresultaten van hun zoekmachinefunctie worden gerangschikt en of (en hoe) de rangschikking beïnvloed wordt door het feit dat een adverteerder geld betaalt.
  • Transparant bedrijfsmodel voor diensten: Het bedrijfsmodel van Google Flights en Google Hotels moet duidelijk en begrijpelijk aan de consument worden uitgelegd.
  • Zichtbare definitieve prijsstelling: Google Flights en Google Hotels moeten de definitieve prijzen weergeven, inclusief belastingen die redelijkerwijs vooraf kunnen worden berekend. De referentieprijzen die worden gebruikt om kortingen te berekenen, moeten duidelijk herkenbaar zijn.
  • Betrouwbare beoordelingen: Google moet zorgen dat de hotelbeoordelingen die de consument te zien krijgt betrouwbaar zijn. 
  • Transparante communicatie: De Google Play Store en de Google Store moeten ervoor zorgen dat informatie over de handelaar (bijv. identiteit, adres) gemakkelijk te vinden is. Daarnaast moeten consumenten in gevallen waarin Google als handelaar optreedt direct en effectief met Google kunnen communiceren en een link naar het ODR-platform krijgen.
  • Duidelijke precontractuele informatie: Over producten en diensten die op de Google Play Store en de Google Store worden aangeboden moet essentiële precontractuele informatie worden verstrekt. Deze informatie mag niet ontbreken.
  • Herziening algemene voorwaarden van Google Store: Google moet het aanzienlijke gebrek aan evenwicht tussen de rechten van de handelaar en de consument in het nadeel van de laatstgenoemde aanpakken, dat is ontstaan doordat Google op grond van de algemene voorwaarden van de Google Store eenzijdig bestellingen mag annuleren en foute prijzen mag wijzigen. 
  • Verwijderen van illegale inhoud: Google moet de procedure voor het verwijderen van illegale inhoud die door de consumentenautoriteiten wordt gemeld verbeteren.

TikTok

De huidige pandemie heeft de digitalisering verder versneld. Dit heeft veel nieuwe kansen aan het licht gebracht, maar ook nieuwe risico’s met zich meegebracht, vooral voor kwetsbare consumenten. De Europese Commissie en de SCB-autoriteiten zijn een formele dialoog aangegaan met het populaire socialemediaplatform TikTok, om zijn handelspraktijken en beleid te herzien. De aanleiding hiervoor was dat de Europese Consumentenorganisatie (BEUC) eerder dit jaar alarm had geslagen dat TikTok inbreuk maakte op de EU-consumentenrechten. De Commissie maakt zich met name zorgen over verborgen marketing, agressieve reclametechnieken gericht op kinderen en bepaalde contractuele voorwaarden in het beleid die als misleidend en verwarrend voor consumenten kunnen worden beschouwd. De dialoog moet TikTok ondersteunen bij het naleven van de EU-regels voor consumentenbescherming. Deze actie wordt gezamenlijk geleid door de Europese Commissie, het Zweedse consumentenagentschap en de Ierse Commissie voor voor mededinging en consumentenbescherming.

Sociale media

Omdat steeds meer consumenten slachtoffer worden van fraude en oplichting via sociale media, is een gezamenlijke SCB-actie gestart Facebook en Twitter ertoe te bewegen hun gebruiksvoorwaarden in overeenstemming te brengen met het Europese consumentenrecht. Wanneer de SCB-autoriteiten illegale inhoud melden en vragen deze te verwijderen, moeten Facebook en Twitter dat snel doen.

DownloadenPDF - 146.4 KB

Persbericht van 09/04/2020

Persbericht van 15/02/2020