Sidens indhold

Google

Google viser i oftere og oftere direkte kommercielle tilbud som svar på forbrugerforespørgsler – ikke mindst hvad angår hoteller og flyrejser. Kommissionen og myndighederne for forbrugerbeskyttelsessamarbejde – anført af den hollandske forbruger- og markedsmyndighed og det belgiske generaldirektorat for økonomisk tilsyn – har bedt søgemaskinen om at gøre det klart, når den handler som direkte forhandler eller formidler, og om generelt i højere grad at overholde EU-lovgivningen vedrørende sine forskellige tjenester.
 
Kommissionen vil bistå de nationale forbrugermyndigheder med at vurdere Googles svar og tilsagn om at ændre sine websites og tjenester. Hvis Google ikke i tilstrækkelig grad forpligter sig til forbedringer, vil der blive indledt en opfølgende dialog. De nationale myndigheder kan i sidste ende beslutte at indføre sanktioner.
 
Problemer, der er konstateret af CPC-myndighederne

  • Geoblokering: App-versionen af Google Play Store skal undlade geoblokering.
  • Manglende gennemsigtighed i rangordning af søgeresultater: Google forventes at give en tydelig forklaring på, hvordan søgeresultaterne i Googles søgefunktion rangordnes, og hvorvidt (og hvordan) betalinger kan påvirke rangordningen.
  • Manglende gennemsigtighed i forretningsmodellen for tjenester: Forretningsmodellen for Google Flights og Google Hotels skal præsenteres på en klar og forståelig måde for forbrugerne.
  • Skjulte endelige priser: Google Flights og Google Hotels skal tydeligt vise de endelige priser, inklusive gebyrer og afgifter, der med rimelighed kan forventes beregnet på forhånd. Referencepriser, der bruges til at beregne de angivne rabatter, skal klart kunne identificeres.
  • Manglende pålidelighed i anmeldelser: Google skal sikre, at de hotelanmeldelser, der præsenteres for forbrugerne, er til at stole på. 
  • Manglende gennemsigtighed i kommunikationen: Google Play Store og Google Store skal informere forbrugeren om forhandleren (f.eks. identitet og adresse) på en let tilgængelig måde. Derudover skal Google, hvis den fungerer som forhandler, give forbrugeren mulighed for at kommunikere på en direkte og velfungerende måde og et link til platformen for onlinetvistbilæggelse.
  • Uklar information forud for indgåelsen af aftalen: Google Play Store og Google Store skal for aftaleindgåelsen give forbrugeren vigtig information om deres produkter og tjenester på en klar og forståelig måde, og denne information må ikke mangle.
  • Standardvilkårene for Google Store: Google skal rette op på den betydelige skævhed i rettighederne mellem forhandleren og forbrugeren, som er til skade for sidstnævnte. Skævheden skyldes Google Stores standardvilkår, som giver Google ret til ensidigt at annullere ordrer og ændre fejl i priser. 
  • Utilstrækkelig fjernelse af ulovligt indhold: Google skal forbedre sin procedure for fjernelse af ulovligt indhold, som indberettes af forbrugermyndighederne.

TikTok

Den nuværende pandemi har sat yderligere skub i digitaliseringen, som har givet mange nye muligheder, men også medført nye risici, navnlig for sårbare forbrugere. Europa-Kommissionen og CPC-myndighederne har indledt en formel dialog med TikTok, som er en populær videodelingsplatform, om at gennemgå deres kommercielle praksisser og politikker. Dette kommer efter en advisering fra sammenslutningen af forbrugerorganisationer (BEUC) tidligere på året om TikToks brud på forbrugernes rettigheder i EU. Områder af særlig interesse omfatter skjult markedsføring, agressiv reklame rettet mod børn og bestemte kontraktvilkår i TikToks politikker, der kan anses for at være vildledende og forvirrende for forbrugerne. Formålet med dialogen er at bistå TikTok med at overholde EU-reglerne for forbrugerbeskyttelse. Foranstaltningen, der koordineres af Europa-Kommissionen, ledes i fællesskab af den svenske forbrugerstyrelse og den irske kommission for konkurrence og forbrugerbeskyttelse.

Sociale medier

Da flere og flere forbrugere har været udsat for svig og svindel via sociale medier, er der blevet iværksat et fælles CPC-tiltag for at få Facebook og Twitter til at bringe deres tjenestevilkår i overensstemmelse med EU's forbrugerlovgivning og for, at de hurtigt at kan samarbejde med CPC-myndighederne, når de indberetter og anmoder om fjernelse af ulovligt indhold på internettet.

DownloadPDF - 146.4 KB

Pressemeddelelse af 9. april 2019

Pressemeddelelse af 15. februar 2018