Sidens indhold

Parship

Efter en dialog med CPC-myndighederne, som blev koordineret af det belgiske generaldirektorat for økonomisk inspektion, har datingtjenesten Parship forbedret de oplysninger, som vises på dets website om udøvelse af fortrydelsesretten og automatisk forlængelse af kontrakten. Som følge af ændringerne vil forbrugerne blive bedre informeret om, hvad de skal betale, hvis de abonnerer på Parships tjenester.

DownloadPDF - 358.3 KB

AliExpress

Den hollandske forbrugermyndighed (ACM) har i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen og CPC-netværket fået tilsagn fra AliExpress om, at de i hele EU vil sikre, at de og deres forhandlere overholder EU's forbrugerlovgivning:

  • Fortrydelsesret – I henhold til EU-retten har forbrugerne ret til uden begrundelse at opsige en aftale om fjernsalg inden for 14 dage efter varens modtagelse.
  • Lovbestemt garanti – I EU er forhandlere ansvarlige over for forbrugerne, hvis en vare i løbet af en periode på to år fra leveringen viser sig ikke at være i overensstemmelse med den aftale, de har indgået.
  • Ekstraomkostninger – I henhold til EU-retten skal priserne omfatte alle de gebyrer, som forbrugerne skal betale, herunder moms. Hvis der kan opstå ekstraomkostninger, f.eks. toldafgifter ved grænsen, og det ikke er muligt at anslå dem præcist på forhånd, skal disse omkostninger angives tydeligt.
  • Forhandlere – Forhandlere skal oplyse deres identitet og fysiske adresse.
  • Rangordning – Når forhandlere betaler onlineplatformen for at få en mere fremtrædende plads i søgeresultaterne, skal dette tydeligt meddeles til forbrugerne.
  • Klager og søgsmål – Der skal gives oplysninger om, hvor forbrugerne kan anlægge sag eller klage over en forhandler (dvs. i det land, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, og ikke f.eks. ved en domstol eller et tvistbilæggelsesorgan i Hongkong).
  • Generelle vilkår – AliExpress forpligtede sig desuden til senest den 1. maj 2021 at opdatere sine generelle vilkår, som skal være skrevet i et klart og forståeligt sprog og ikke må medføre en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser, som er til skade for forbrugerne.

Kommissionen og CPC-myndighederne vil nu vurdere, om disse forpligtelser bliver overholdt på en korrekt og fuldstændig måde,og fortsat overvåge, om rabatter og tidsbegrænsede tilbud er autentiske og præsenteres for forbrugerne på en gennemsigtig måde.

Du kan finde flere oplysninger om told og moms her: Køb af varer på nettet fra et land uden for EU

Køb i apps

CPC-netværket anmodede internetplatformsudbyderne Apple og Google samt sammenslutningen af onlinespiludviklere, ISFE, om at foreslå løsninger på problemer forbundet med køb i apps til onlinespil. Det drejer sig f.eks. om vildledende reklame for spil som "gratis", direkte købsopfordringer til børn, når dette er forbudt, og hvordan forældre bedre kan styre utilsigtede køb foretaget under spil.

DownloadPDF - 328.6 KB
DownloadPDF - 26.7 KB