Volkswagen

Po aferi Dieselgate so organi SVP 7. septembra 2017 skupini Volkswagen poslali dopis, v katerem so jo pozvali, naj hitro popravi vse zadevne avtomobile. Volkswagen se je decembra 2017 zavezal, da bo v letu 2018 še naprej ponujal brezplačna popravila. Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikov so julija 2018 objavili sklepe o 8,5 milijona odpoklicev avtomobilov, ki jih je v Uniji izdelala skupina Volkswagen po aferi Dieselgate. Organi pozdravljajo prizadevanja skupine Volkswagen za povrnitev zaupanja v odpoklic in znatno izboljšanje informacij, ki so na voljo potrošnikom. Stopnja popravil se zdaj bliža 80 % in skupina se je zavezala, da bo z brezplačnim posodabljanjem nadaljevala do konca leta 2020. Kljub temu so Komisija in organi za varstvo potrošnikov obžalovali, da družba ni mogla dati popolnega in jasnega jamstva v primeru težav po popravilu.

Komisar za pravosodje in potrošnike Didier Reynders je v dopisu z dne 11. avgusta 2020 skupino Volkswagen močno spodbudil, naj ponudi pravično nadomestilo vsem prizadetim potrošnikom EU, pri čemer je poudaril pričakovanje potrošnikov, da bodo pravično obravnavani in da bodo prejeli ustrezno nadomestilo za škodo, ki so jo na podoben način utrpeli po vsej Uniji.

Na podlagi sodbe Evropskega sodišča so organi SVP ob usklajevanju Evropske komisije 28. septembra 2021 izdali izjavo, v kateri so sklenili, da so poslovne prakse Volkswagna v zvezi s trženjem dizelskih avtomobilov, opremljenih z nezakonitimi sistemi za manipulacijo izpušnih plinov, kršile pravo EU o varstvu potrošnikov. Da bi se izognili nadaljnjim pravdnim postopkom, so organi družbo pozvali, naj poišče ustrezne rešitve za potrošnike v EU, ki uveljavljajo pravna sredstva v različnih tožbah po vsej EU. Doslej je družba Volkswagen privolila, da bo izplačala odškodnino le evropskim potrošnikom, ki so ob nakupu avtomobila prebivali v Nemčiji. Družba Volkswagen je Komisiji in organom SVP sporočila, da meni, da prostovoljna plačila evropskim potrošnikom, ki prebivajo zunaj Nemčije, niso upravičena, saj so bili zadevni avtomobili spremenjeni, tako da zdaj izpolnjujejo pravne zahteve. Stališče družbe se kljub nedavnim sodbam sodišč na ravni EU in nacionalnih sodišč ni spremenilo.

PrenesiPDF - 381.5 KB
PrenesiPDF - 132.8 KB
PrenesiPDF - 691.4 KB
PrenesiPDF - 647.3 KB
PrenesiPDF - 627.1 KB
PrenesiPDF - 250.6 KB
PrenesiPDF - 298.6 KB
PrenesiPDF - 8.9 KB
PrenesiPDF - 1.5 MB
PrenesiPDF - 521.3 KB

Sporočilo za medije, 17. 7. 2018

Sporočilo za medije, 19. 12. 2017

Sporočilo za medije, 7. 9. 2017