Фолксваген

След скандала „Дизелгейт“ органите за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП) изпратиха писмо до групата Фолксваген на 7 септември 2017 г. с призив засегнатите автомобили да бъдат незабавно поправени. През декември 2017 г. Фолксваген се ангажира да продължи да предлага безплатни ремонти и през 2018 г. През юли 2018 г. Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите публикуваха своите заключения относно изтеглянето от пазара на ЕС на 8,5 милиона автомобила, извършено от групата Фолксваген след скандала „Дизелгейт“. Органите приветстват усилията на групата за изграждане на доверие при изтеглянето от пазара и същественото подобрение по отношение на предоставяната на потребителите информация. Процентът на ремонтираните автомобили вече достига 80% и групата е поела ангажимент да продължи безплатните ремонти до края на 2020 г. Комисията и органите за защита на потребителите обаче изразиха съжаление, че дружеството не е предоставило цялостна и ясна гаранция в случай на проблеми, възникващи след поправката.

На 11 август 2020 г. комисарят по въпросите на правосъдието и потребителите Дидие Рейндерс изпрати писмо до групата Фолксваген, за да я насърчи да предложи справедливо обезщетение на всички засегнати потребители в ЕС, като подчерта, че потребителите очакват да бъдат третирани справедливо и да получат адекватна компенсация за понесените от тях вреди по сходен начин във всички страни от Съюза.

Вследствие на решение на Съда на Европейския съюз на 28 септември 2021 г. органите за СОЗП, координирани от Европейската комисия, издадоха декларация, в която се заключава, че търговските практики на Фолксваген за пускане на пазара на дизелови автомобили, оборудвани с незаконни системи за отвеждане на отработените газове, нарушават законодателството на ЕС за защита на потребителите. Органите поискаха от дружеството да намери подходящи решения за потребителите в ЕС, които търсят обезщетение в рамките на различни съдебни дела в целия ЕС, за да се избегнат дългогодишни по-нататъшни съдебни спорове. Досега групата Фолксваген се е съгласила да обезщети само потребителите от ЕС, които са пребивавали в Германия към момента на покупката на автомобила. В отговор Фолксваген заяви пред Комисията и органите за СОЗП, че счита доброволните плащания за европейски потребители, пребиваващи извън Германия, за неоправдани, тъй като засегнатите автомобили вече са променени, за да отговарят на законовите изисквания. Позицията на дружеството не се е променила въпреки неотдавнашните решения на Съда на ЕС и национални съдилища.

СвалиPDF - 381.5 KB
СвалиPDF - 132.8 KB
СвалиPDF - 691.4 KB
СвалиPDF - 647.3 KB
СвалиPDF - 627.1 KB
СвалиPDF - 250.6 KB
СвалиPDF - 298.6 KB
СвалиPDF - 8.9 KB
СвалиPDF - 1.5 MB
СвалиPDF - 521.3 KB

Съобщение за медиите – 17.7.2018 г.

Съобщение за медиите – 19.12.2017 г.

Съобщение за медиите – 7.9.2017 г.