Периодични абонаментни плащания

Неотдавнашно проучване показва, че един от 12 потребители от ЕС и Обединеното кралство е поръчвал евтин продукт или услуга онлайн, само за да разбере по-късно, че е бил подведен да сключи скъп месечен абонамент. Често срещаните случаи включват мобилни телефони и козметични продукти. Някои от основните причини за това са скрити или дребни печатни данни за периодичните плащания и само информация за еднократната сума на плащането, а не за повтарящата се сума на абонамента, в прозореца за плащане, в който потребителят въвежда информацията за кредитната си карта. Съгласно правилата на ЕС — Директивата за платежните услуги и Директивата за нелоялните търговски практики — потребителите трябва да бъдат информирани за конкретната сума на платежните операции и не трябва да бъдат подвеждани. 

За да разрешат този проблем, на 21 юни 2021 г. Европейската комисия и органите за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП), ръководени от датския омбудсман по въпросите на потребителите, изпратиха писмо до три големи дружества за кредитни карти – Visa, Mastercard и American Express – за да поискат цялата необходима информация да бъде представяна в прозореца за плащания за потребителя, когато те извършват плащане, включващо периодични абонаментни такси.

COVID-19

Невярната информация и дезинформацията, свързани с COVID-19, достигнаха много високо равнище през първите етапи на пандемията. Потребителите трябва да внимават за измами онлайн, свързани с продукти, за които се твърди, че могат да излекуват или предпазят от COVID-19. Недобросъвестни търговци се възползват от страховете на потребителите, за да рекламират и продават фалшиви или неотговарящи на стандартите продукти, да предлагат много високи цени за основни стоки като защитни маски или дезинфектанти за ръце и да продават неразрешени хранителни добавки, които могат да бъдат опасни за здравето на хората.  

За да се борят с тези практики, органите приеха обща позиция за СОЗП относно начините за справяне с измамите, свързани с COVID-19, и поискаха сътрудничеството на големи платформи на световно равнище (вж. тук „Измами, свързани с COVID-19“).

Измами, свързани с потребителите

Органите за защита на потребителите внимателно проучват проблема с измамите, с които се сблъскват потребителите. Днес потребителите са обект на все по-сложни подвеждащи или измамни практики както онлайн, така и офлайн. Това става по най-различни канали — при пазаруване онлайн, в социалните медии, по телефона, чрез текстови съобщения, по електронната поща или дори лично чрез продажби по домовете. Това може да има сериозни и вредни последици за отделните хора и за обществото като цяло.

СвалиPDF - 710.2 KB
{Factsheet for survey on " fraud="" and="" scams="" experienced="" by="" consumers="" as="" teaser="

СвалиPDF - 1.7 MB
{Survey on " fraud="" and="" scams="" experienced="" by="" consumers="" as="" teaser="