Sledujte proces tvorby právnych predpisov

Pozrite si priebeh dôležitých iniciatív, ktoré Komisia v súčasnosti pripravuje, a zistite, v akom štádiu sa nachádzajú v politickom a legislatívnom cykle.