Śledzenie procesu stanowienia prawa

Sprawdź stan zaawansowania ważnych inicjatyw, nad którymi Komisja obecnie pracuje, i zobacz, na jakim etapie cyklu kształtowania polityki i stanowienia prawa się znajdują.