Sekošana likumdošanas procesam

Sekošana likumdošanas procesam

Noskaidrojiet, kā virzās uz priekšu svarīgās iniciatīvas, pie kurām Komisija pašlaik strādā, un uzziniet, kurā politikas un tiesību aktu izstrādes cikla posmā tie pašlaik ir.