Teisėkūros proceso stebėjimas

Teisėkūros proceso stebėjimas

Patikrinkite pažangą svarbių dabartinių Komisijos iniciatyvų srityje ir sužinokite, kurį politikos formavimo ir teisėkūros ciklo etapą jos yra pasiekusios.