Pratite zakonodavni postupak

Pratite zakonodavni postupak

Pratite napredak važnih inicijativa na kojima Komisija trenutačno radi i saznajte u kojoj su fazi političkog i zakonodavnog ciklusa.