Õigusloomeprotsessi jälgimine

Õigusloomeprotsessi jälgimine

Vaadake, milliste oluliste algatuste kallal komisjon praegu töötab, ning jälgige nende liikumist poliitilises ja õigusloomeprotsessis.